Mamy 9339 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Pietras
email: monika.pietras@kire.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KURS NADAJĄCY UPRAWNIENIA
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Uzyskiwane kwalifikacje
Kwalifikacje do opieki nad dziećmi do lat 3, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj.: Dz. U. z 2013 poz. 1457) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. nr 69 poz. 368).
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Doświadczeni psychologowie dziecięcy, lekarz, ratownik medyczny, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, dyrektor żłobka.
Program: 1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

Adaptacja jako rezultat rozwoju.
Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia.
Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki.
Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.
2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.

Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.
Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka.
Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3.
Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka.
Mechanizmy rozwoju dziecka.
3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka.
Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa).
Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska dziecka.
Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się.
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka- zabawy eksploatacyjne. Muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne.
Wprowadzenie dziecka w kulturę.
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.
4. Kompetencje opiekuna dziecka

Odpowiedzialność prawna opiekuna.
Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów,
Emisja głosu.
5. Praktyki zawodowe
Wymagania: Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji opiekuna dziennego, posiadające co najmniej średnie wykształcenie.
 

Poleć szkolenie znajomemu