Mamy 9114 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: BILANS 2018. SPRAWOZDANIE FINANSOWE, ZAMKNIĘCIE ROKU

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte
EFS - tak

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karol Nowicki
tel.: 22 629 13 88
email: karol@polbi.pl
www.polbi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Bilans - Księgowe zamknięcie roku 2018. Szkolenie dotyczące sprawozdań finansowych, które nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych. Warsztaty - 2 dni zajęć.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie: Sprawozdanie finansowe 2018. Już teraz pomyśl o księgowym zamknięciu roku 2018. Kurs dla podmiotów, których sprawozdania nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych. Sprawdź możliwości zastosowania dopuszczalnych uproszczeń w sprawozdaniu finansowym. Warsztaty 2-dniowe.

Informacje o szkoleniu na stronie: http://www.polbi.pl/szkolenia/bilans-2018-sprawozdanie-finansowe/
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca-praktyk, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Więcej o wykładowcy: http://www.polbi.pl/andrzej-kepa-wykladowca-trener-dydaktyk-szkoleniowiec/
Wielkość grupy: 30
Program: ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - ZAMKNIĘCIE ROKU

I. Zwolnienie z obowiązku badania sprawozdania finansowego.

Kryteria zwalniające z obowiązku badania sprawozdania finansowego (weryfikacja na przykładach).

1. Suma aktywów za 2017 rok.

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych w 2017 roku.

3. Średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku.

II. Obowiązki kierownika zakładu pracy.

1. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem procesu sporządzania sprawozdania finansowego.

2. Brak możliwości scedowania nadzoru.

III. Obowiązki osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg.

1. Przygotowanie harmonogramu prac i terminowość realizacji procedur.

2. Realizacja obowiązku inwentaryzacyjnego.

IV. Harmonogram czynności związanych z procedurą zamknięcia roku.

1. Procedury dotyczące przygotowywania sprawozdania finansowego.

2. Procedury do celów podatkowych.

3. Procedury do celów statystycznych.

V. Prezentacja sprawozdania finansowego.

1. Szczegółowość i zakres informacji.

2. Wymagane formularze.

VI. Możliwości zastosowania uproszczeń w sprawozdaniu finansowym.

1. Jednostki mikro.

2. Jednostki małe.

VII. Omówienie obrotów i sald kont bilansowych - bilans.

Szczegółowe omówienie obrotów i sald kont bilansowych z zakładowego planu kont do ujęcia ich w poszczególnych pozycjach bilansu.

VIII. Wybór metody ustalania wyniku finansowego.

1. Metoda porównawcza.

2. Metoda kalkulacyjna.

IX. Omówienie obrotów i sald kont bilansowych - rachunek zysków i strat.

Szczegółowe omówienie obrotów i sald kont wynikowych z zakładowego planu kont do ujęcia ich w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat.

X. Obowiązki archiwizacyjne.

1. Wymagany okres przechowywania.

2. Udostępnianie sprawozdań.

-------------------------------------------------------


ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/dyplom-certyfikat-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu/

Zobacz pozostałe szkolenia oferowane w Zamościu:

Tematyka: Podatki - PIT, CIT, VAT - http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/podatki/

Tematyka: Prawo pracy, ZUS - http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/prawo-pracy/

Tematyka: Środki trwałe - http://www.polbi.pl/szkolenia-kategorie/srodki-trwale/

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się o wsparcie finansowe! Polecamy szkolenie szczególnie pracodawcom i ich pracownikom z województwa lubelskiego.

Można uzyskać środki unijne na szkolenie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR – PARP) - http://www.polbi.pl/bur-baza-uslug-rozwojowych/

Polbi – Szkolenia dla firm. www.polbi.pl


Serdecznie zapraszamy!

Wymagania: ZOSTAŃ SPECJALISTĄ DO SPRAW SPRAWOZDAŃ FINASOWYCH!

Zapisz się na szkolenie! Formularze zgłoszeniowe na kursy i szkolenia: http://www.polbi.pl/formularz-zgloszeniowy-zapisy-na-kursy-szkolenia-warsztaty/
Świadczenia dodatkowe: Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu