Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kontrola wojewody w urzędzie w zakresie CEIDG

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Kubiak
tel.: 22 351 93 24
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kontrola wojewody w urzędzie gminy/miasta w zakresie przyjmowania, przekształcania i niszczenia wniosków o wpis do CEIDG. Zagadnienia podlegające ocenie, nieprawidłowości, przydatne wskazówki, dobre praktyki
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci: Pracownicy zajmujący się w urzędzie gminy/miasta przyjmowaniem, przekształcaniem i przesyłaniem wniosków o wpis do CEIDG oraz osoby nadzorujące ten proces.

Cele:
- Nabycie/zweryfikowanie wiedzy w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków o wpis do CEIDG,
- Poznanie najistotniejszych oraz najczęściej stwierdzanych w wyniku kontroli wojewody nieprawidłowości oraz przyczyn ich wystąpienia,
- Poznanie dobrych praktyk oraz mechanizmów przyczyniających się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań,
- Nabycie umiejętności przydatnych w trakcie postępowania kontrolnego wojewody.

Korzyści z uczestnictwa:

- Uniknięcie błędów popełnionych przez innych pracowników zajmujących się CEIDG,
- Zwiększenie szans na pozytywne wyniki ewentualnej kontroli wojewody,
- Zyskanie pewności siebie w realizacji zadań oraz w trakcie kontroli,
- Podniesienie jakości wykonywanych obowiązków, co przyniesie korzyści dla urzędu i obsługiwanych klientów.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Doświadczony praktyk - kontroler pracujący w latach 2010 – 2017 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, kierownik zespołu kontrolerów specjalizujący się w kontrolach obszaru będącego przedmiotem szkolenia. Wysoko oceniany przez uczestników szkolenia
Program: 1. Zagadnienia sprawdzane i oceniane przez kontrolerów:
a. Przygotowanie organizacyjne do wykonywania kontrolowanych zadań.
b. Przyjmowanie, przekształcanie i niszczenie wniosków o wpis do CEIDG:
- Formy składania wniosków.
- Potwierdzanie przyjęcia wniosków.
- Weryfikacja poprawności wniosków, braki formalne, wzywanie do uzupełnienia lub skorygowania wniosku.
- Przekształcanie wniosków na formę elektroniczną,
- Terminowość przesyłania wniosków do systemu CEIDG.
2. Najistotniejsze oraz najczęściej stwierdzane w wyniku kontroli nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia. Omówienie oraz dyskusja.
3. Przebieg kontroli – najważniejsze informacje oraz praktyczne wskazówki przydatne w trakcie kontroli, przeprowadzanej w urzędzie gminy/miasta przez pracowników urzędu wojewódzkiego:
a. Czynniki wpływające na zakwalifikowanie jednostki do kontroli (kontrole planowane i doraźne).
b. Przygotowanie się do kontroli (zawiadomienie o kontroli, kompletowanie dokumentacji, sporządzanie zestawień, udzielanie informacji przed kontrolnych na żądanie organu kontroli).
c. Przebieg kontroli (rozpoczęcie czynności kontrolnych, prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolera, sposób postępowania w zakresie realizacji żądań kontrolera, składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień).
d. Korzystanie ze środków odwoławczych (przedmiot zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz tryb ich składania).
e. Realizacja zaleceń pokontrolnych (sposoby wzmocnienia kontroli funkcjonalnej).
4. Dobre praktyki oraz mechanizmy przyczyniające się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań. Omówienie i dyskusja.

Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu