Mamy 9242 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Kurs - Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: +48 32 206 46 00
email: biuro@ksoin.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: KURS SPECJALISTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - PROWADZONY ZGODNIE Z KRAJOWYMI STANDARDAMI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KOD 242110 (5-dniowy).

Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy w zarządzaniu i organizacji ochrony informacji niejawnych. Realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trenerzy Ksoin.
Program: OPIS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH - KRAJOWY STANDARD KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

PLAN RAMOWY

Dzień 1 - Ochrona informacji niejawnych - prawo, reguły, praktyki.

T-1 - Przepisy prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych w RP oraz międzynarodowe, w tym NATO i UE
T-2 - Organizacja ochrony informacji niejawnych
T-3 - Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami tajności
T-4 - Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych
T-5 – Zadania pełnomocnika ochrony. Szkolenia.
Dzień 2 – Bezpieczeństwo osobowe.

T-1 – Udostępnianie i dostęp do informacji niejawnych krajowych i pochodzących z wymiany międzynarodowej w ramach NATO, UE oraz umów bilateralnych
T-2 – Postępowania sprawdzające
T-3 - Zasady prowadzenia Teczek Akt Postępowań Sprawdzających
T-4 - Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
T-5 - Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania
Dzień 3 – Bezpieczeństwo fizyczne

T-1 – Organizacja kancelarii tajnych, kancelarii niejawnych, kancelarii tajnych międzynarodowych.
T-2 – Ewidencja, przekazywanie, formy i sposoby oznaczania i zabezpieczania przesyłek
T-3 - Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych. Sposób postępowania w obliczu możliwych zagrożeń wynikających z analizy ryzyka - m. in. sabotaż, terroryzm
T-4 - Środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane do zabezpieczania informacji niejawnych
T-5 – Kryteria określania poziomu zagrożeń. Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
T-6 – Dokumentacja związana z bezpieczeństwem fizycznym:
plan ochrony informacji niejawnych
dokumentacja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych.
dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.
instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
Dzień 4 – Bezpieczeństwo teleinformatyczne

T-1 – Zarys bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpieczeństwo osobowe, sprzętu, emisje ujawniające, sprzęt klasy TEMPEST.
T-2 – Zasady uruchamiania i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne
T-3 – Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – zalecenia ABW/SKW
T-4 – Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym
T-5 – Ewidencjonowanie, oznaczanie, udostępnianie elektronicznych nośników informacji.
Dzień 5 – Bezpieczeństwo przemysłowe

T-1 - Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego - definicje
T-2 – Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego
T-3 – Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
T-4 – Obowiązki przedsiębiorcy w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego.
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie, certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu