Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: 7 kompetencji zarządzania zespołem

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Wioleta Kozłowska
tel.: 22 696 80 20
email: langas@langas.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zaawansowane studium umiejętności menedżerskich
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo
Metodyka: Testy
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Jak efektywne są zespoły, a jakie mogłyby być? Jak wyposażyć menedżerów w kluczowe kompetencje a zespołom dać dobrych menedżerów?

Zapraszamy na dwudniowy warsztat, który z jednej strony wspiera menedżerów w odnalezieniu się w kluczowej roli, a z drugiej strony pokazuje skuteczne rozwiązania dla najczęściej pojawiających się dylematów w zarządzaniu ludźmi, które można napotkać podczas współpracy z zespołem.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Arkadiusz Żurek
Wielkość grupy: 25
Program: Dzień I

NOWE STANDARDY DZIAŁANIA, ORGANIZACJA PRACY, PROWADZENIE ZESPOŁU POD KĄTEM WYZNACZONYCH CELÓW

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa, herbata
9.00 – Rozpoczęcie szkolenia

KLUCZ DO SUKCESU ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM – UŻYTECZNOŚĆ, MYŚLENIE UKIERUNKOWANE NA ZESPÓŁ I JEGO EFEKTYWNOŚĆ
Planowanie, wyznaczanie celów, KPI i monitorowanie efektywności członków zespołu

Dlaczego ludzie mają chcieć pracowac w Twoim zespole?
Myslenie i ukierunkowane osiąganie celów poprzez efektywne wykorzystanie kapitału zespołu
Planownaie pracy członków zespołu, wyznacznie celów
Ustalenie z pracownikiem sposobu monitorowania pracy i osiąganych efektów
Jakim kapitałem będziesz konkurował?
OPERACYJNA REGENERACJA
Jak zmieniły się standardy przywództwa i poziom efektywności liderów na przełomie kilku ostatnich lat?

Zarządzanie zespołem wg systemu opartego na procesach innowacji, kreatywności i optymalizacji
Jak wyzwania obecnych czasów wpłynęły na oczekiwania organizacji w stosunki do liderów?
Zarządzanie najlepszymi w czasach „braku autorytetów” - efektywne standardy
Jak budować standardy efektywności w zespole, który nie potrzebuje autorytetów i ideałów?
Jakie zachowania lidera wpływają na podniesienie świadomości w zespole w kwestii odpowiedzialności i generowania własnych rozwiązań?
Praca z ludźmi o niekwestionowanej wiedzy eksperckiej
Zrozumieć młodych menedżerów – praca z generacją XY
KLASYKA ZARZĄDZANIA
Wykorzystanie klasycznych metod i technik w zarządzaniu zespołem

Wdrożenie podstaw „zarządzania przez cele” w zespole
Zarzadzanie ludźmi w zależności od poziomu gotowości
Zarządzanie partycypacyjne
Odwracamy piramidę Maslowa
BUDOWANIE PRODUKTYWNEJ POSTAWY - KIERUNEK REALIZACJA CELÓW
Jak budować kompetencje członków zespołu – w jaki sposób rozmawiać z pracownikiem o jego rozwoju zawodowym, rozwoju zespołu, jak wzmacniać potencjał?

Cele, monitoring osiągnięć, rozliczanie
Dlaczego menedżer powinien rozmawiać z pracownikami o rozwoju?
Dyspozycje kompetencyjne. Jaką wiedzę i umiejętności posiadają Twoi ludzie?
Jakich kompetencji twardy i miękkich wymagasz od swoich pracowników?
Jak obserwować zachowania i jak dokonywać ich pomiaru według określonych wskaźników?
Jak przygotować się do rozmowy kompetencyjnej?
Na czym polega konstruktywne wykorzystanie zasobów pracownika?
Jak rozmawiać z pracownikiem o słabych i mocnych stronach?
Jak wyznaczać kierunki pożądanego rozwoju?
Jak oceniać obecne i przyszłe szanse?
W jaki sposób wzmacniać zindywidualizowany i zrównoważony rozwój?
15.30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Dzień II

MOTYWACJA, MONITORING, OCENA PRACY, DYSCYPLINA – ROZMOWY, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA POSTAWE I WYNIKI

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa, herbata
9.00 – Rozpoczęcie szkolenia

JAK DZIAŁAĆ MOTYWUJĄCO?
W jaki sposób wyzwolić w zespole zapał i zwiększyć zaangażowanie w wykonywane zadania?

Co jest ważne dla Twoich ludzi?
Jaki mają systemy wartości?
Na czym zależy im najbardziej w wykonywanej pracy, a na czym zależy Tobie?
Czemu ma służyć rozmowa motywująca?
Mity i półprawdy o motywacji ludzi w pracy
W jaki sposób prowadzić rozmowy z pracownikami, aby nie tylko pieniądze były dla nich motywatorem do pracy?
Jakie błędy w motywowaniu popełniają menedżerowie?
Kiedy rozmowa z pracownikiem zwiększa jego motywację i zaangażowanie?
Kroki udzielania feedbacku motywującego
KLUCZOWY OBOWIĄZEK MENEDŻERA – EGZEKWOWANIE REZULTATÓW OD PRACOWNIKÓW
Rozmowa oceniająca i monitorująca pracę – w jaki sposób utrzymywać wysoki standard osiąganych wyników?

Jakie są cele rozmów oceniających?
Czym jest ocena dla organizacji, a czym dla pracownika?
Dlaczego pracownicy boją się oceniania i w jaki sposób wprowadzać rozmowy oceniające do codzienności zawodowej, jako narzędzie budujące kompentencje?
Kiedy i w jakich okolicznościach menedżer powinien prowadzić rozmowę oceniającą?
Co powinno podlegać ocenie? – mierniki pracy, skala oceny
W jaki sposób udzielać pochwały, a jak posługiwać się krytyką?
Jakich błędów unikać podczas prowadzenia rozmowy oceniającej?
TRZYMANIE STANDARDÓW
Rozmowa korygująca i dyscyplinująca – jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami i niespójnością zespołu?

Jakie są przyczyny nie spełniania kryteriów przez pracowników?
Jakie są symptomy na poziomie zachowań?
W jaki sposób przygotować się do rozmowy dyscyplinującej?
W jaki sposób powinna przebiegać rozmowa dyscyplinująca?
Jak przekazywać informacje o konsekwencjach?
Emocje w trudnych rozmowach
Zmiana zachowań niepożądanych – procedura 6 kroków
REALIZACJA CELÓW PRACOWNIKA I REALIZACJA CELÓW FIRMY - KIEDY SIĘ SPOTYKAJĄ?
Rozmowa o finansach i celach pracownika – jak budować świadomości i odpowiedzialności w zespole?

Pieniądze firmy – czym są dla pracowników?
Dlaczego menedżerom trudno rozmawiać o finansach z zespołem? W jaki sposób pokonywać bariery? Dlaczego ludzie boją się rozmów o pieniądzach?
Zwiększanie świadomości finansowej w zespole
Rozmowa z zespołem o projektach generujących przychody
Jak motywować zespół w osiąganiu ambitnych finansowych celów?
15.30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu