Mamy 9202 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: SKUTECZNY LIDER -Strategie zarządzania i motywowania

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo

Szkolenie zamknięte
EFS - tak

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marzena Mrukwa
tel.: 33 300 31 45
email: biuro@solberg-szkolenia.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: rozszerzone szkolenie menedżerskie
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo
Metodyka: Filmy
Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Autorski program trenera, zatem drugiego takiego szkolenia nie znajdziesz na rynku. Gwarantujemy, że na tym szkoleniu menedżerskim jeszcze Ciebie nie było, nawet jeśli brałeś udział w szkoleniach o podobnie brzmiącym temacie.

Poziom zaawansowania : zaawansowany
Wielkość grupy: 10
Program: PROGRAM:

Obszerny szczegółowy program merytoryczny:

1. Kompetencje osobowościowe menedżera / lidera

• Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

• Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania – model X, Y

• Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

• Umiejętność kierowania sobą

• Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?

• Rola lidera jako członka zespołu

• Autorytet lidera – źródła władzy lidera

• Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy

• Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?2. Kim są moi pracownicy?

• Czego potrzeba żeby skutecznie motywować pracownika?

• Różnice: komunikacja, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji – modele DISC i Thomas International

• Ćwiczenia praktyczne na modelu TI lub DISC


3. Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania

• Motywacje zakorzenione w biologii ludzkiego mózgu

• Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji,

• Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga – czynniki higieniczne a czynniki motywujące – różnice i powiązania, motywacja i demotywacja – odniesienia praktyczne do działania polskich przedsiębiorstw w II dekadzie XXI wieku

• Współczesne wyzwania motywacyjne - motywacja 2.0 - MOTYWACJA 3.0,

• Co może uczynić z nas liderów?

• Model przywództwa wg Instytutu Gallupa – prezentacja badań nad efektywnością liderów we współczesnych organizacjach biznesowych

4. Zadanie, jako cel działania zespołu

• Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

• Metoda SMART

• Golden Circle – Simon Sinek – jak komunikować cele

• Cele strategiczne i operacyjne

• Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

Ćwiczenie wyznaczania celów pracownikom z modelem SMART oraz GC5. Różnice między tym, co psychologia wie a tym, co robi biznes

• Dan Pink i zadziwiająca teoria motywacji

• Co motywuje i co demotywuje moich pracowników?

• Dwa miasta – czyli o podejściu ludzi do zadań

• Kto zabrał mój ser? – rzecz o motywacji w zmianie6. Nowoczesne techniki pracy zespołowej wzmacniające motywację

• Atlassian (fedex day’s) – case study

• Metaplan na warsztat

• Jak pracują w Google? – case study

• Jak powstały: Gmail, Orkut, Google News?

• Środowisko zorientowane na wynik – czyli technologia ROWE

• Przykład Microsoft Encarta

• Burza mózgów

• Śnieżna kula

• Drzewo decyzyjne

• Metaplan

• ROWE i autonomia

• Fedex day

7. Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

• 7 sekretów motywacji

• Dopasowanie do modelu motywacji pracownika

• Technika SOG

• Delegowanie zadań

• Bądź liderem na 16 sposobów

• Wytłumacz ludziom Prawo Parkinsona

• Odpowiedzialność za wynik

• Motywujący feedaback

• Docenianie

• Praca w kluczowych projektach

• Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu.

• Pokolenie X i Y

• Nowy pracownik vs. „stary” pracownik.

• Jeżeli chcesz poznać charakter człowieka, daj mu władzę.

8. Umiejętność delegowania zadań

• Pierwszy grzech menedżerów

• Delegowanie jako narzędzie motywowania

• Warunki skutecznego delegowania zadań

• 7 stopni delegowania zadań

• Przeszkody w skutecznym delegowaniu

• Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

• Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom

9. Jak zarządzać efektywnością pracownika?

• Jednominutowy manager Blancharda

• Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?

• Jak precyzyjnie opisać oczekiwany rezultat?

• Skuteczność, efektywność, jakość, produktywność, terminowość – ważne wskaźniki

• Ustalanie celów pracy

• Jak zlecać zadania i jak efektywnie egzekwować wykonywanie poleceń?

• Jak docenić (pochwalić) pracownika? – praca z modelem

• Jak udzielić konstruktywnej krytyki? – praca z modelem

• Kontrola realizacji zadań

• Rozliczanie z realizacji zadań

• Badanie przyczyn niepowodzeń

Ćwiczenie konstruktywnej pochwały i konstruktywnej krytyki, opartych na faktach lub opiniach10. Jak efektywnie pracować z zespołem?

• Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

• Różnica między grupą a zespołem

• Cechy efektywnego zespołu

• Role zespołowe a motywacja

• Odpowiedzialność w zespole

• Co zagraża zespołowi w osiąganiu celów?
Wymagania: Korzyści dla uczestników i firmy:

umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,

nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,

nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,

poznanie najważniejszych polskich osiągnięć w zakresie Motywacji 3.0,

poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,

nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej oraz zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,

wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,

pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,

poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,

nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,

nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,

poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.
 

Poleć szkolenie znajomemu