Mamy 8600 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU - KURS WEEKENDOWY

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 022 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU - KURS WEEKENDOWY
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi koncepcjami controllingu biznesowego oraz finansowego stosowanego w przedsiębiorstwach. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności do przeprowadzenia analiz controllingowych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wielkość grupy: 15
Program: DZIEŃ 1 – Controlling
1. Rola controllingu w przedsiębiorstwie (cele, funkcje , zadania )
2. System Informacji zarządczej
3. Controlling strategiczny i operacyjny
4. Balanced Scorecard jako narzędzie controllingu strategicznego
5. KPI – zastosowanie w controllingu
6. Obszary controllingu i zadania (np. windykacja należności)
7. Controlling jako funkcja wsparcia kadry zarządzającej

DZIEŃ 2 – Sprawozdawczość i analiza finansowa
1. Elementy sprawozdania finansowego : rachunek zysków i strat, bilans i Rachunek przepływów pieniężnych
2. Analiza struktury i dynamiki rzis, bilansu i rpp
3. Analiza wskaźnikowa (wskaźniki rentowności , obrotowości, zadłużenia , płynności finansowej)
4. Analiza wskaźnikowa rpp
5. Model DuPonta
6. Modele upadłościowe (np.Altmana)
7. Metody wyceny przedsiębiorstw

DZIEŃ 3 – Rachunkowość zarządcza
1. Koszt i jego rodzaje
2. Rola rachunkowości zarządczej
3. Modele kalkulacji kosztów: prosta i doliczeniowa
4. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia
5. Kalkulacja kosztu utraconych korzyści
6. Analiza progu rentowności (produkcja, usługi)
7. Analiza kosztu roboczogodziny

DZIEŃ 4 – Budżetowanie
1. Metody budżetowania
2. Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie
3. Budżetowanie inwestycji
4. Proces budżetowania w przedsiębiorstwie usługowym i produkcyjnym
5. Kontrola wykonania budżetu – badanie odchyleń

DZIEŃ 5 – Excel w controllingu
1. Analizy sytuacyjne
2. Tabele przestawne – controlling sprzedaży
3. Tworzenie dash bordów zarządczych
4. Pobieranie danych zewnętrznych
5. Tworzenie formularzy dla użytkowników
6. Funkcje wykorzystywane w controllingu
7. Budowanie modeli finansowych
8. Wizualizacja informacji zarządczej
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu