Mamy 8609 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 w JST

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Osman
tel.: 223519323
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 w JST
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele i korzyści:
- Uczestnicy poznają zakres zakładowej działalności socjalnej, zasady tworzenia ZFŚS na rok 2019 i wymogów prawa w kontekście RODO, szczególnie po 4 maja 2019 r.
- Omówiona zostanie ważność terminowego przekazywania, ewidencjonowania, dokonywania korekty, wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych oraz innych obowiązków wynikających z ustawowych wytycznych.
- Spotkanie nastawione jest również na identyfikowanie nieprawidłowości i propozycji ich unikania w pracy.

Adresaci: Kierownicy oraz główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych a także pracowników merytorycznych oraz innych osób biorących udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, (przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy) odpowiedzialnych za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.
Program: 1. Podstawy prawne, w tym omówienie zmian wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. z 2019 r. poz. 730.
2. Przykłady wewnętrznych regulacji, zapewniających właściwą ochronę danych osobowych przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS od 4 maja 2019 r.
3. Zasady tworzenia odpisu obowiązkowego i uznaniowego na ZFŚS.
4. Obligatoryjny zakres ewidencjonowania Funduszu w księgach rachunkowych.
5. Pojęcie kryteriów socjalnych – zamknięty katalog.
6. Osoby uprawnione do ubiegania się o świadczenia z ZFŚS – członek rodziny a członek gospodarstwa domowego.
7. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS.
100 minut.
8. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.
9. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS – wysokość i terminy przekazania na konto funduszu oraz osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
10. Wysokość odpisów na ZFŚS w roku 2019.
11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
12. Czego nie można finansować z ZFŚS.
13. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.
14. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe – dokumenty, oprocentowanie oraz kwestia podatkowania świadczeń i odprowadzenia składek FUS.
100 minut.
15. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.
16. Komisje socjalne – zasady tworzenia, zadania oraz obowiązki dotyczące dochowania tajemnicy po wejściu w życie zmian przepisów dotyczących RODO od 4 maja 2019 r.
17. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
18. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
19. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna.
20. Przykładowy Regulamin ZFŚS.
21. Dyskusja.
100 minut.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu