Mamy 8602 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Inwentaryzacja składników majątku

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Osman
tel.: 22 351 93 19
email: biuro@frdl.mazowsze.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Inwentaryzacja składników majątku w podmiocie leczniczym
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Zapoznanie z formalnymi wymogami i standardami w zakresie inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego w podmiocie leczniczym. Uczestnicy poznają wzorcowe procedury, niezbędne zapisy w instrukcji inwentaryzacyjnej oraz dokumentację czynności inwentaryzacyjnych. Dowiedzą się także, jakie są zadania i uprawnienia pracowników odpowiedzialnych materialnie, członków zespołów spisowych i komisji inwentaryzacyjnej oraz służb księgowych i kierownika jednostki. Przykłady, nieprawidłowości stwierdzane w kontrolach, praktyczne informacje dla pracowników merytorycznych, księgowych i kontrolerów, zastosowanie krajowych standardów rachunkowości.

Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Program: 1. Organizacja inwentaryzacji w jednostce.
- Ogólne zasady przeprowadzania inwentaryzacji.
- Polityka rachunkowości, instrukcja inwentaryzacyjna - zakres niezbędnych regulacji.
- Komisja inwentaryzacyjna, zespoły spisowe, pracownicy merytoryczni i księgowi, kierownik jednostki - zakres zadań i odpowiedzialność.
- Inwentaryzacja ciągła, okresowa, elektroniczna.
- Udział biegłego rewidenta.
2. Inwentaryzacja zapasów według zaleceń KSR z lipca 2016 r.
- Zapasy leków, jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych - szczególny rodzaj materiałów/zapasów - szczególne zasady inwentaryzacji.
- Zapasy podlegające obowiązkowemu spisowi na dzień bilansowy.
- Komisy sprzętu medycznego - zapasy obce podlegające inwentaryzacji.
3. Inwentaryzacja środków trwałych zgodnie z KSR nr 11 "Środki trwałe".
- Obiekt inwentarzowy jako podstawowa jednostka ewidencyjna podlegająca inwentaryzacji.
- Dobór odpowiedniej metody inwentaryzacji - kiedy spis, kiedy weryfikacja.
- Dokumentacja czynności inwentaryzacyjnych.
4. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.

Świadczenia dodatkowe: materiały w cenie szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu