Mamy 8424 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Ekologia

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
KRZYSZTOF PRZYBYLSKI
tel.: 698366624
email: tqmtc@tqmtc.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Ekologia
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.
Wielkość grupy: 15
Program: Przedmiot szkolenia:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych i obecnych audytorów z metodami audytowania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 i przekazanie umiejętności, których potrzebują do utrzymania skutecznego systemu audytów, opartego na najlepszych praktykach z punktu widzenia audytora.Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów oraz obecnych audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania środowiskowego.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015Program szkolenia:I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu,
Omówienie szkolenia.


II System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

Definicje i terminologia dotycząca ISO 14001:2015
Omówienie wymagań systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 ( Kontekst organizacji, Przywództwo, Planowanie, Wsparcie, Działania operacyjne, Ocena efektów działalności, Doskonalenie)


III Pojęcia dotyczące audytów

Pojęcia audytów,
Cele auditu,
Rodzaje auditów,
Powody przeprowadzania audytów.


IV Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

Prowadzenie auditów,
Rodzaje prowadzonych auditów,
Wymagania wobec audytorów,
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
Efektywność procesu audytowania.


V Proces przeprowadzania audytu

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


VI Mowa ciała audytora

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII Cykl (PDCA)VIII Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.Czas trwania szkolenia: 2 dni (16h)

Ilość osób: preferowana ilość uczestników szkolenia w grupie ≤ 15 osób,

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: siedziba firmy klientaMetodyka szkolenia - Stosowane techniki i narzędzia szkoleniowe:

prezentacja multimedialna,
ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja),
studium przypadku (case studies) - analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.


Korzyści ze szkolenia:

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych wg ISO 14001:2015,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych wg ISO 14001:2015,
możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania, możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu,
zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych).


Cena szkolenia obejmuje:

delegacja trenera,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim) dla każdego uczestnika,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 

Poleć szkolenie znajomemu