Mamy 8519 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: PODRÓŻE SŁUŻBOWE, WYJAZDY I DELEGACJE 2020. On-line

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karol Nowicki
tel.: 22 629 13 88
email: karol@polbi.com.pl
www.polbi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Podróże służbowe 2020. Szkolenie on-line. Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety i koszty w aspekcie podatkowym.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Webinar
Opis: SZKOLENIE ONLINE - KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2020.

CZAS TRWANIA I ROZLICZANIE DELEGACJI PRACOWNICZYCH.

PRACOWNICY MOBILNI, SAMOCHÓD W DZIAŁALNOŚCI FIRMY.

NAJEM SAMOCHODÓW W ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ.

SZKOLENIE W WARSZAWIE PROWADZI MARCIN PERLIKOWSKI.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: MARCIN PERLIKOWSKI

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.
Doświadczony trener i wykładowca.

Więcej o wykładowcy: http://www.polbi.pl/marcin-perlikowski-wykladowca-szkoleniowiec/
Wielkość grupy: 20
Program: PODRÓŻE SŁUŻBOWE I DELEGACJE. WYJAZDY SŁUŻBOWE 2020. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE. DIETY I RYCZAŁTY, CZAS PODRÓŻY. SAMOCHÓD W FIRMIE.

I. Prawne regulacje w zakresie definicji podróży służbowej

1. Definicja podróży służbowej wynikająca z przepisów ustawy Kodeks pracy.
2. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowych.
3. Podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych.
4. Sposoby poprawnego dokumentowania delegacji służbowych.

II. Krajowe podróże służbowe

1. Omówienie poszczególnych składników kosztów krajowej podróży służbowej w tym zasad obliczania diet.
2. Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej.
3. Warunki oraz zasady zwolnień od opodatkowania należności otrzymywanych z tytułu podróży służbowej.
4. Przesłanki umożliwiające zaliczenie wypłaconych należności z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodu.
5. Rozliczenie krajowej podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem (umowy-zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i inne.

III. Zagraniczne podróże służbowe

1. Omówienie poszczególnych składników kosztów zagranicznej podróży służbowej.
2. Zasady rozliczania oraz dokumentowania zagranicznej podróży służbowej.

IV. Podróże służbowe w aspekcie podatku VAT

Rozliczenie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych w aspekcie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

V. Pozostałe zagadnienia związane z podróżami służbowymi

1. Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych samochodów niestanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych i podróżach służbowych.
2. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy.
3. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników.

VI. Kontrowersje i aktualne problemy praktyczne

Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem podróży służbowych.

1. Jak prawidłowo określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej?
2. Kiedy rozpoczyna się podróż służbowa pracownika mobilnego?
3. Czy pracodawca może określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej?
4. Jak liczyć czas trwania podróży zagranicznej w przypadku gdy jest ona odbywana w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju?
5. Czy wyjazd pracownika administracyjnego na międzyzakładowe zawody sportowe jest podróżą służbową?
6. Czy pracownicy kierujący pojazdem samochodowym w ramach przejazdu w podróży służbowej powinni mieć przeprowadzone badania psychologiczne?
7. Czy koszty przejazdu w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy takie jak uiszczone opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe winny być rozliczane w ramach ewidencji przebiegu pojazdu?
8. Czy brak dowodów np. biletów na przejazd w podróży służbowej uprawnia pracodawcę do odmowy zwrotu poniesionych przez pracownika z tego tytułu wydatków?
9. Czy pracownikowi należy „zapewnić” kwotę odpowiadającą cenie biletu określonego przez pracodawcę środka transportu w przypadku gdy w rzeczywistości przejazd odbył się za „symboliczną złotówkę” lub bez konieczności poniesienia wydatków (np. przejazd z osobą trzecią)?
10. Czy wartość należnej diety winna być pomniejszona o koszt faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie?
11. Jaką podstawę należy przyjąć dla obliczenia kwoty odpowiadającej proporcjonalnemu zmniejszeniu należnej diety przy krótkich delegacjach służbowych?
12. Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje służbowe w związku z niedokonaniem przez pracownika rozliczenia kosztów podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia?
13. Jak obliczyć kwotę diety w podróży zagranicznej w przypadku ustalenia przez pracodawcę więcej niż jednego państwa docelowego?
14. Zasady przeliczania na złote kosztów poniesionych w związku z odbytą zagraniczną podróżą służbową; zasady rozliczeń na gruncie pracodawca – pracownik oraz zasady rozliczeń dla potrzeb podatkowych.

VII. Orzecznictwo dotyczące rozliczania podróży służbowych

Wybrane orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące podatkowych aspektów związanych z ustalaniem należności za czas podróży służbowych.

VIII. Odpowiedzi na pytania, panel dyskusyjny

Czas na indywidualne pytania uczestników szkolenia dotyczącego podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu.
Okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie z zakresu praktyki ustalania oraz rozliczania dla celów podatkowych należności za czas podróży służbowych.SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU – STRONA INTERNETOWA.

Zobacz - Link do strony internetowej szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/online-podroze-sluzbowe-wyjazdy-delegacje/

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/dyplom-certyfikat-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu/

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - KFS 2020. DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ.

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/kfs-krajowy-fundusz-szkoleniowy-dotacje-dofinansowanie/

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT.

Wymagania: Interaktywne szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.


WYMAGANIA SPRZĘTOWE

🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.


LOGOWANIE NA ZAJĘCIA

🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.
Świadczenia dodatkowe: Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.
 

Poleć szkolenie znajomemu