Mamy 8429 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Organizowanie przetargów na nieruchomości

Kategoria: NIERUCHOMOŚCI / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Wielgus
tel.: 604 078 421
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zasady i tryb organizowania przetargów przez podmioty publiczne na nieruchomości
Kategoria: NIERUCHOMOŚCI / Prawo
Metodyka: Webinar
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele i korzyści
Przedstawienie procedury przetargowej na nieruchomości publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (UGN i rozporządzenia dotyczącego przetargów na zbycie nieruchomości) oraz przestawienie zasad i form przeprowadzania przetargów, postępowania przetargowego, wad nieruchomości i zasad postępowania w zakresie odpowiedzialności podmiotów publicznych zgodnie z kodeksem cywilnym, błędów i uchybień popełnianych przez organizatorów przetargu, skarg na przetarg, oraz orzecznictwa omawianym podczas szkolenia zakresie.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Prawnik i trener, specjalista z ponad 20 letnim doświadczenie w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na zajęciach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.
Program: 1. Zasady, tryb i forma zbywania nieruchomości przez podmioty publicznoprawne – przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.
2. Przetargi ograniczone i nieograniczone na nieruchomości – przesłanki ogłaszania przez podmioty publiczne przetargów ograniczonych.
3. Forma i treść ogłoszenia o przetargu – elementy istotne dla ważności i wyłonienia nabywcy wśród oferentów.
4. Procedura przetargowa – ogłoszenia, zgłoszenia oferentów, kwalifikacja osób dopuszczonych do udziału w przetargu, wadium.
5. Postępowanie przetargowe – elementy istotne, protokół z przetargu jako podstawa zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
6. Wady fizyczne i prawne nieruchomości oferowanych do sprzedaży w drodze przetargu przez podmioty publicznoprawne – katalog wad.
7. Odpowiedzialność podmiotów publicznych za wady nieruchomości – możliwości wyłączenia rękojmi za wady nieruchomości.
8. Wydanie nieruchomości przez podmiot publiczny po zawarciu umowy sprzedaży – dokumentacja czynności.
Wymagania: Adresaci
Pracownicy organów administracji publicznej uczestniczący w postępowaniach przetargowych oraz pracownicy organizujący przetargi, pracownicy nadzorujący gospodarkę nieruchomościami i inne osoby związane ze zbywaniem nieruchomości.
Świadczenia dodatkowe: Uczestnicy otrzymają certyfikat oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 

Poleć szkolenie znajomemu