Mamy 9202 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie zasobami ludzkimi - HR manager

Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Biuro Studiów Podyplomowych
tel.: 061 85 84 370 / 061 85 84 362
email: podyplomowe@wsnhid.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi - HR manager
Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Program kładzie szczególny nacisk na metody i techniki pozyskiwania, doboru, motywowania i oceniania pracowników. Interaktywna forma zajęć, poparta analizą przypadków polskich przedsiębiorstw ma na celu wykształcenie podstawowego warsztatu managera personalnego.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Zajęcia prowadzą wybitni trenerzy – praktycy w zakresie selekcji kadr, specjaliści do spraw zarządzania szkoleniami i zasobami ludzkimi oraz znawcy psychologii zarządzania, a także pracownicy naukowi, m.in.: dr Krzysztof Borowczyk, Anna Mindykowska, Agata Polak, dr Jędrzej Skrzypczak i dr Marcin Żółtak.
Program: I. Strategia personalna
1. Strategia personalna (8 godz.)
• cele i funkcje strategii personalnej
• zasady budowania strategii personalnej
• proces zarządzania personelem w organizacji
2. Rola i funkcja działań personalnych w organizacji (8 godz.)
• kształtowanie kultury organizacyjnej
• miejsce działu personalnego w strukturze firmy
• organizacja i zadania działu personalnego
II. Narzędzia w procesie zarządzania personelem
1. Analiza i opis stanowiska (8 godz.)
• typy i rodziny stanowisk
• metodyka tworzenia opisów stanowisk
• wskaźniki efektywności
• analiza efektywności struktury organizacyjnej
• opis stanowiska w procesie zarządzania personelem
2. Zarządzanie kompetencjami (12 godz.)
• budowanie modelu kompetencyjnego
• słownik kompetencji
• model kompetencyjny w procesie zarządzania personelem
• program zarządzania talentami
3. Wynagradzanie i motywowanie (płacowe i poza płacowe) (16 godz.)
• teorie motywacji
• cykl Colba w procesie budowania systemów motywacji i wynagrodzeń
• prawa i zasady motywacji
• case study
4. Planowanie zatrudnienia (8 godz.)
• prognoza potrzeb kadrowych
• cele i metody planowania zatrudnienia
• rodzaje i etapy planowania personelu
• metody planowania zatrudnienia
5. Ocena pracownicza (16 godz.)
• zasady oceniania
• proces oceny pracowników
• kryteria oceniania
• techniki oceniania
6. Planowanie szkoleń i rozwój pracowników (10 godz.)
• określenie potrzeb edukacyjnych
• ocena metod i wyników pracy
• planowanie ścieżek karier zawodowych
7. Rekrutacja i selekcja (16 godz.)
• proces doboru i oceny pracowników
• źródła pozyskiwania kandydatów
• metody rekrutacji
• proces adaptacji i wdrożenie pracownika
8. PR wewnętrzny (6 godz.)
• cele i zasady komunikacji wewnętrznej
• komunikacja wewnętrzna jako element PR
• budowanie modelu komunikacji wewnątrz organizacji
• narzędzia komunikacji wewnętrznej
9. Prawo pracy – analiza wybranych zagadnień (10 godz.)
• podstawowe akty normatywne określające prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
• instytucje prawne określające relacje pomiędzy zatrudniającymi a zatrudnianymi
• case study
10. Outsourcing funkcji personalnej (4 godz.)
III. Wsparcie dla liderów i kadry zarządzającej
1. Kształtowanie przywództwa w organizacji (12 godz.)
• istota przywództwa
• podstawowe koncepcje przywództwa
• funkcje przywództwa
• style przywództwa
2. Skuteczna komunikacja (10 godz.)
• istota komunikowania
• aktywne słuchanie
• rodzaje i style komunikatów
• komunikacja werbalna i niewerbalna
• przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej
3. Komunikacja w procesie zwolnień (8 godz.)
• indywidualne i grupowe reakcje na zwolnienia
• destabilizacja i adaptacja do zmian
• znaczenie komunikacji w procesie zwolnień
• przeciwdziałanie negatywnym skutkom zwalniania pracowników
4. Rozmowy negocjacyjne i rozwiązywanie konfliktów (12 godz.)
• definicja i psychologia konfliktu
• strategie rozwiązywania konfliktów
• negocjacje – zasady i techniki
• symulacje sytuacji konfliktowych - negocjowanie
5. Budowanie zespołów (8 godz.)
• etapy rozwoju zespołu
• rozpoznawanie ról w zespole
• komunikacja w zespole
- zespołowe rozwiązywanie problemów
6. Zarządzanie zmianą (8 godz.)
• rodzaje i źródła zmian
• zarządzanie zmianą jako proces, istota zarządzania
• bariery wdrażania zmian
• opór jako reakcja na stres i dynamika oporu
• komunikacja w sytuacji zmian
IV. Seminarium (8 godz.)
Wymagania: Studia adresowane są do osób chcących zdobyć zawód manedżera personalnego lub rozszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchaczami studium są osoby zajmujące stanowiska kierownicze, specjaliści, pracownicy działów personalnych, oraz absolwenci szkół wyższych, którzy chcą specjalizować się w tej dziedzinie.
 

Poleć szkolenie znajomemu