Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Biuro zarządu i dokumentacja korporacyjna

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Biuro zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Wstęp

Biuro Zarządu zajmuje w spółce kapitałowej strategiczną pozycję. Jest łącznikiem między klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi a zarządem firmy.
Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty funkcjonowania Biura Zarządu oraz rozwiązuje najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne kwestie dotyczące jego funkcjonowania w zakresie relacji z organami spółki.

Profil uczestników

Pracownicy biura zarządu, pracownicy komórek prawnych, dyrektorzy, kierownicy biura zarządu, office menedżerowie, asystenci biura zarządu oraz menedżerowie i członkowie zarządu mający w swoich obowiązkach kierowanie biurem zarządu.

Cel szkolenia

Przygotowanie pracowników biura zarządu do właściwego wykonywania zadań związanych z obsługą organów spółek. Wskazanie praktycznych aspektów funkcjonowania biura zarządu i jego relacji z organami spółki.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program szkolenia
Organy spółki obsługiwane przez Biuro zarządu i podstawowe zasady ich funkcjonowania

* Zarząd
o Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu oraz zasady określania składu Zarządu
o Kadencja a mandat Członków Zarządu
o Prawa i obowiązki Członków Zarządu
o Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja
o Zasady zatrudniania Członków Zarządu (umowa o pracę, kontrakt menadżerski)
o Zarząd jako pracodawca
o Odpowiedzialność Członków Zarządu - wobec spółki, wobec wierzycieli spółki
* Rada Nadzorcza
o Zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej
o Zarząd a Rada Nadzorcza - kompetencje i wzajemne relacje
o Wykonywanie czynności nadzorczych przez Radę Nadzorczą i ich wpływ na funkcjonowanie Zarządu
o Rada Nadzorcza jako pracodawca
* Zgromadzenie Wspólników / WZA
o Kompetencje zgromadzenia wspólników / WZA
o Zasady zwoływania zgromadzenia wspólników / WZA
o Zasady organizacji obrad zgromadzenia wspólników / WZA
* Biuro Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych
o Rola biura zarządu w sprawnym funkcjonowania spółki
o Biuro zarządu jako organizator posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
o Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów, archiwizacja dokumentacji zw / wz; omawianie treści w/w dokumentów – praca na dokumentach, studia praktyczne
o Biuro zarządu w procesie podejmowania decyzji / uchwał przez organy spółki
o Archiwizacja dokumentacji korporacyjnej spółki
o Zasady tworzenia dokumentów korporacyjnych – regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej, regulamin Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia, uchwały organów spółek
o Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w zwoływaniu posiedzeń
o Najczęściej występujące błędy prawne i organizacyjne związane ze zwoływaniem i przebiegiem Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia
o Księga protokołów zw /wz, księga udziałów / księga akcyjna, zasady sporządzania w/w dokumentów
o Case study – sporządzanie protokołu zgromadzenia wspólników
o Rola biura zarządu w procesie sporządzania i przygotowywania umów i pism spółki
 

Poleć szkolenie znajomemu