Mamy 9242 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Business English Training

Kategoria: KURSY / Kursy Językowe

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Czerwińska Senior Training Coordinator
tel.: 22/6704333
email: k.czerw@theenglishcocktail.com.pl
www.theenglishcocktail.com.pl.

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Business English Training: Knowing What to Say and How to Say It
Kategoria: KURSY / Kursy Językowe
Metodyka: Symulacje i gry
Opis: Program Business to program szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji językowych personelu związanych z charakterem ich pracy i zakresem obowiązków.


Cele szkolenia:
1. Umożliwienie stosowania słownictwa branżowego na co dzień
2. Zapewnienie swobodnej komunikacji pomiędzy pracownikami a klientami i/lub dostawcami zagranicznymi
3. Zapoznanie z etykietą obowiązującą w krajach anglojęzycznych
4. Zwiększenie autonomii w pracy
5. Umożliwienie samodzielnego przygotowywania i tłumaczenia pism: umów, oświadczeń, pełnomocnictw, ofert handlowych i innych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Małgorzata Bielecka

Małgorzata is a qualified and practised English Language Trainer who enjoys working with people. She is a hands on person, an effective problem solver who likes helping others poising their communication skills. She is team-spirited, and her interpersonal skills have been highly valued throughout my career, creating a positive atmosphere amongst colleagues and clientele. She has tangible experience in providing solutions.

Małgorzata is considered by those who have trained under her to be efficient, dynamic, open minded and approachable. It makes her daily duties and work a pleasure to undertake. Seen from this perspective, she knows that new challenges and added responsibilities become enjoyable ways to encourage and expand her confidence in a myriad of aspects of professional life. A principle of treating each person as an individual enables her to develop a first hand understanding of the differences in approach required by each of her trainees. Although a confident facilitator, she values and learns from the life experience of others around her, helping her to achieve results each person can value as an added facet of their own professional personality.

Małgorzata graduated in English Philology at the Podlaska Academy in Siedlce. She gained much of her knowledge and sense of professionalism in the duties she performed in KWANGI-ZPP (DAEWOO FSO). She has experience as a translator in writing, and as an interpreter in speaking, and has been directly involved in technical and business English. She is also familiar with computer English, and she was a translator/computer specialist providing training on computer systems. Her duties included the preparation of regulations, schedules, law acts and documents for the Board of Directors.

At the English Cocktail she fits in perfectly, as the company shares her vision of training and enhancing the skills which are prerequisite for a good working and social life. She is responsible for courses connected with Hotel and Tourism, Pharmacy, Sales, Job Interviews Preparation, Cosmetic Retail and Beauty Management, amongst others.

She loves romantic music and films by Martin Scorsese.
Program: Cele szkolenia:
1. Umożliwienie stosowania słownictwa branżowego na co dzień
2. Zapewnienie swobodnej komunikacji pomiędzy pracownikami a klientami i/lub dostawcami zagranicznymi
3. Zapoznanie z etykietą obowiązującą w krajach anglojęzycznych
4. Zwiększenie autonomii w pracy
5. Umożliwienie samodzielnego przygotowywania i tłumaczenia pism: umów, oświadczeń, pełnomocnictw, ofert handlowych i innych.

Zakres tematyczny:

1. Firma i jej pracownicy
2. Kontakty z klientami i dostawcami
3. Rozmowa telefoniczna
4. Praca i obowiązki pracowników firmy
5. Identyfikacja klienta
6. Komputer jako narzędzie codziennej pracy
7. Opisywanie umiejętności i zwyczajów
8. Transakcje: oferty, ceny, ilości, dostawa
9. Rozwój firm i wyniki finansowe- wykresy, tabele, itd.
10. Opisywanie specyfiki pracy działów firmy
11. Sporządzanie pism i dokumentów: email, list, faks, memorandum, oferta handlowa
12. Ustalanie terminów spotkań
13. Reklama, wystawy, targi
14. Handel elektroniczny, Internet
15. Promocja i prezentacja towarów i usług
16. Zebrania, narady, negocjowanie kontraktów
17. Określenie cech i umiejętności ‘dobrego’ negocjatora
18. Zachowania asertywne i ich wykorzystanie podczas negocjacji: odpowiednie zwroty i sposoby na wyrażenie odmowy
19. Skuteczne komunikowanie się i pokonywanie barier w komunikowaniu się: połączenie ‘mowy ciała’ z komunikacją werbalną
20. Zasady redagowania pism: formy zwracania się do osób, zasady konstrukcji treści głównej, styl

* W celu uzyskania szczegółowych programów szkoleń prosimy o kontakt. Nasz specjalista udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących oferowanych programów szkoleń.

Format szkolenia:
Intensywne i interaktywne warsztaty językowe z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: autotesty, burza mózgów, dyskusje-wymiana doświadczeń, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagranie i analiza video.

Czas trwania szkolenia:
Zalecany czas trwania szkolenia uzależniony jest od celów stawianych przez organizację i wstępnego poziomu uczestników. Standardowo wyróżnia się trzy tryby szkolenia:

Tryb Intensive - 17 spotkań
Tryb Standard - 30 spotkań
Tryb Comprehensive - 60 spotkań*

Każdy z wyżej wymienionych trybów wyznacza liczbę godzin wystarczającą do opanowania treści zaplanowanych w programie szkolenia.
* Szkolenie Trybu Comprehensive przygotowuje do egzaminów LCCI Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej.


W cenę szkolenia zamkniętego wliczono:
1. Dokonanie szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy i określenie celów szkoleń
2. Materiały szkoleniowe
3. Progress Reports - raporty weryfikujące postęp osiągania umiejętności językowych w trakcie trwania szkolenia
4. Tłumaczenia pisemne do 10 stron w trakcie trwania szkolenia (materiały promocyjne, strony www, kodeksy)
5. Certyfikaty ukończenia szkolenia Business English


Tryb szkolenia:
W zależności od potrzeb: zamknięte/otwarte/weekendowe.

Lokalizacja:
Siedziba Klienta lub centrum szkoleniowe The English Cocktail.

Termin rozpoczęcia:
Szkolenia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.

Format szkolenia:
Warsztaty językowe z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: autotesty, burza mózgów, dyskusje - wymiana doświadczeń, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagranie i analiza video.

Cena szkolenia:
Uzależniona od wymiaru godzinowego, długości trwania szkolenia i intensywności szkolenia.

Certyfikaty:
Certyfikat ukończenia szkolenia The English Cocktail.
Szkolenie Trybu Comprehensive przygotowuje do egzaminów LCCI Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej. Egzamin odbywa się w centrum szkolenia The English Cocktail po ukończeniu szkolenia.


Świadczenia dodatkowe: W cenę szkolenia zamkniętego wliczono: 1. Dokonanie szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy i określenie celów szkoleń 2. Materiały szkoleniowe 3. Progress Reports - raporty weryfikujące postęp osiągania umiejętności językowych w trakcie trwania szkolenia 4. Tłumaczenia pisemne do 10 stron w trakcie trwania szkolenia (materiały promocyjne, strony www, kodeksy) 5. Certyfikaty ukończenia szkolenia Business English
 

Poleć szkolenie znajomemu