Mamy 9360 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Warsztaty kreatywności i innowacyjności

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Kreatywność

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marius Dudek
tel.: +48-22-742 18 05
email: marius.dudek@ISG.eu

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Warsztaty kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Kreatywność
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: ► Szkolenie ma na celu rozwój kompetencji obejmujących rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania. Poprzez warsztatową formę zajęć, uczestnicy mogą znacząco udoskonalić swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku własnego, organizacji, instytucji czy firmy. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

› przyswojenie wiedzy z zakresu przywództwa i zarządzania zespołem, niezbędnej w zarządzaniu innowacyjnym;
› poznanie idei i metod zarządzania innowacyjnego;
› zapoznanie się z najnowszym kierunkiem zarządzania: zarządzanie wiedzą i informacją, jako podstaw w zarządzaniu innowacyjnym;
› przygotowanie się do wprowadzania rozwiązań innowacyjnych;
› świadome budowanie strategii rozwoju innowacyjnego firmy w oparciu o zdobyta wiedze i umiejętności osobiste;
› rozwój osobisty w kontekście pracy zawodowej: rozwijanie kompetencji podejmowania decyzji; poszerzanie indywidualnej odpowiedzialności; rozwijanie umiejętności podejmowania ryzyk
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: 1. POJECIE INNOWACJI
● Istota i rodzaje innowacji
● Model procesu innowacyjnego
● 7 źródeł informacji

2. PROCESY INNOWACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
● Imperatyw innowacji
● Efekty innowacji
● Innowacyjne zarządzanie firmą
● Bariery wprowadzania innowacji
● Wybór strategii innowacyjnej

3. POBUDZANIE I ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI FIRMY
● Kreatywność a innowacyjność
● Przezwyciężanie oporu wobec innowacji
● Strategiczne zasady innowacji
● Motywowanie do rozwoju i innowacyjności

4. MENADŻER INNOWACYJNY
● Przykazania menadżera innowacyjnego
● Kreatywność – rozwijanie postawy otwartej na innowacje
● Świadome przekraczanie schematów i ograniczeń
● Udział w zmianach, przełamywanie oporu
● Umiejętność wykorzystywania osobistego potencjału twórczego
● Techniki i metody twórczego rozwiązywania problemów heurystyki
● Twórcze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
● Twórcze negocjacje
● Projektowanie rozwoju lidera innowacyjnego
● Własny rozwój a rozwój przedsiębiorstwa

5. PROJEKTOWANIE ZADAŃ
● Systemy zapewniania jakości
● Rozwój firmy przez samo ewaluację
 

Poleć szkolenie znajomemu