Mamy 9765 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Kreatywność

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marius Dudek
tel.: +48-22-742 18 05
email: marius.dudek@ISG.eu

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Laboratorium kreatywności, czyli jak poszerzyć umiejętności menedżerskie
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Kreatywność
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: ► Wśród wielu umiejętności, jakie powinni posiadać najlepsi pracownicy, ważne miejsce zajmuje umiejętność kreatywnego myślenia. Firmy, które będą w stanie zaoferować klientom produkt oryginalny, zyskają przewagę nad konkurencją.
Niestety tylko niewielka grupa ludzi posiada wrodzoną zdolność do kreatywnego myślenia. Tymczasem umiejętności kreatywnego myślenia można się nauczyć w taki sam sposób, jak np. czytania lub pisania. Wymaga to jednak stałej pracy nad sobą w myśl zasady, iż praktyka czyni mistrza. Prawie każdy wie, jak stres może osłabiać naszą zdolność twórczego myślenia, ale już tylko nieliczni wiedzą, jak radzić sobie w sytuacjach stresogennych i jak wyjść zwycięsko z konfliktu.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: 1. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM ORAZ BUDOWANIA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ I PEWNOŚCI SIEBIE
● Poznanie istoty oraz skutków stresu w aspekcie fizjologicznym i psychologicznym
● Opanowanie technik zarządzania stresem
● Wzmacnianie samokontroli emocjonalnej
● Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z frustracją oraz negatywnymi emocjami, w szczególności z lękiem (także tremą, lękiem społecznym i nieśmiałością) oraz złością,
● Opanowanie strategii promowania (indukowania i podtrzymywania) własnego dobrego samopoczucia oraz optymizmu w myśleniu i działaniu
● Budowanie pewności siebie i poczucia własnej skuteczności
● Wzmacnianie odporności psychicznej, umiejętności radzenia sobie z porażkami oraz działania w wymagającym (stresującym) środowisku społecznym
● Zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom wypalenia zawodowego
● Kształtowanie zdolności skutecznego podejmowania wyzwań interpersonalnych

2. ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI PROBLEMOWYCH W PRACY MENEDŻERA
● Konflikty w pracy - przyczyny powstawania i sposoby rozwiązań
● Jak odróżnić konflikt od sposobów jego przejawiania?
● Jakie korzyści i straty wynikają z konfliktu?
● Techniki i metody kreatywnego rozwiązywanie problemu (m.in. burza mózgów, analiza funkcyjna, synektyka)
● Czy celem negocjacji jest kompromis?
● Umiejętności komunikacyjne
● Asertywność

3. LABORATORIUM KREATYWNOŚCI
● Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
● Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów
● Techniki wymyślania nowych pomysłów
● Wprowadzanie pomysłów w życie
● Mapy Myśli - fenomenalna technika zwielokrotniania wydajności mózgu
● Kreatywność w firmie - techniki twórczego myślenia w biznesie

4. SIŁOWNIA UMYSŁU
● Charakterystyka geniuszu - cechy łączące wszystkich geniuszy
● Zabójcze opinie - opinie to szalenie skuteczni zabójcy myślenia
● Polepszanie percepcji i inteligencji - ćwiczenia przeciwdziałające habituacji neuronów tj. pozwalające na kilkukrotne zwiększenie szybkości przetwarzania informacji wzrokowej
 

Poleć szkolenie znajomemu