Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: BHP okresowe dla kadry kierowniczej

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Rucka-Peryt
tel.: 606-248-323
email: monru@tlen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierującymi pracownikami, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP
Metodyka: Wykłady
Opis: szkolenie w formie interesujących wykładów połączone z samokształceniem kierowanym, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe

Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: wieloletni praktycy
Specjalista bhp i ppoż Monika Rucka- Peryt
Specjalista BHP, OCHRONY SRODOWISKA, INSTRUCTOR BLS/AED Rafał Peryt
Wielkość grupy: 15
Program: 1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3.Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4.Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
5.Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
Wymagania: szkolenie przeznaczone dla:
pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Świadczenia dodatkowe: przerwy kawowe i poczęstunek dla uczestników
 

Poleć szkolenie znajomemu