Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Szkolenia Rady Pedagogiczne

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Tomasz
tel.: (034) 363-44-45
email: tk@kursownia.com.pl

 • Poleć znajomemu
 • Zadaj pytanie


Tytuł: Szkolenia Rady Pedagogiczne
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Program:

1. Reforma programowa w szkołach
 • podstawy prawne reformy
 • reforma w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 • Zalecenia ministerialne, kuratoryjne oraz nadzór pedagogiczny

 • 2. Nadzór pedagogiczny dyrektora w świetle znowelizowanych przepisów
 • znowelizowane przepisy prawne,
 • plan nadzoru pedagogicznego.

 • 3. Ewakuacja wewnętrzna szkół i placówek
 • Przepisy prawne,
 • Zasady ewakuacji,
 • Tworzenie planów ewakuacji.

 • 4. Innowacja i eksperyment pedagogiczny

  5. Metody aktywizujące ucznia 6 godzin
 • burza mózgów,
 • asocjogram- mapa myśli,
 • łamigłówki i zagadki,
 • metaplan,
 • dywanik pomysłów,
 • kula śniegowa,
 • drzewo decyzyjne,
 • SWOT.

 • 6. Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym
 • rozwijanie zachowań deficytowych,
 • redukowanie zachowań niepożądanych,
 • warunkowanie pozytywne,
 • terapia przez ekspozycję,
 • terapia awersyjna,
 • stosowanie wzmocnień,
 • zasada małych kroków.

 • 7. Agresja w rzeczywistości szkolnej
 • środowisko i pochodzenia uczniów
 • frustracja jako przyczyny agresji,
 • agresja fizyczna, słowna i inna,
 • przemoc i jej ofiary,
 • autoagresja.

 • 8. ADHD w szkole
 • rozpoznanie i diagnoza,
 • etiologia ADHD,
 • rola nauczyciela w postępowaniu z uczniem z ADHD,
 • rola rodziców,
 • współpraca na linii rodzice- nauczyciel,
 • ćwiczenia na koncentrację,
 • integracja umysłu i ciała.

 • 9. Komunikacja interpersonalna
 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • kanały komunikacyjne,
 • język komunikacji,
 • nawiązywanie kontaktu,
 • asertywność,
 • słuchanie aktywne,
 • inteligencja emocjonalna.

 • 10. Rodzice w pracy szkoły
 • motywacja do wspólne pracy,
 • nastawienie na cel,
 • integracja rodziców,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • rozpoznanie i wykorzystanie ról grupowych,
 • umiejętność delegowania zadań.

 • 11. Edukacja emocjonalna
 • rozpoznawanie emocji,
 • inteligencja emocjonalna,
 • empatia,
 • okazywanie uczuć,
 • ekspresja,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • rozwiązywanie problemów,
 • relacje wewnątrzrodzinne.

 • 12. Warsztaty szybkiego czytania
 • badanie szybkości czytania,
 • techniki szybkiego czytania,
 • koncentracja uwagi,
 • rozwijanie słownictwa,
 • pamięć i jej rola w szybkim czytaniu,
 • poszerzanie możliwości percepcji,
 • ćwiczenia oczu.

 • 13. Rozwój kreatywności – praca z uczniem zdolnym
 • nastawienie na cel,
 • bycie liderem,
 • przekraczanie własnych granic,
 • innowacje i nowe rozwiązania,
 • poszerzanie

 • 14. Ekologiczne ozdoby z różnych materiałów- warsztaty praktyczne
 • ozdoby ze słomy i siana,
 • ziarna zbóż i kłosy,
 • liście drzew liściastych,
 • sitowie, trawy i wiklina,
 • barwniki naturalne.

 • 15. Wypalenie zawodowe nauczycieli
 • syndrom wyczerpania,
 • etapy rozwoju wypalenia,
 • struktura czynników sprzyjających zespołom wypalenia zawodowego,
 • sprawdzenie samego siebie- metody mierzenia wypalenia zawodowego (wg. Maslasch),
 • uwarunkowania, przyczyny i sposoby zapobiegania,
 • relaks i radzenie sobie ze stresem,
 • pokonywanie problemów,
 • oparcie społeczne,
 • higiena psychiczna.

 • 16. Samobójstwo
 • rys psychologiczny- typ osobowości,
 • etiologia samobójstwa- czynniki społeczne, psychiczne i emocjonalne,
 • relacje z innymi,
 • syndrom Wertera,
 • metody zapobiegania.

 • 17. Dziecko nieśmiałe
 • otwartość na innych ludzi i na świat,
 • przekraczanie granic,
 • odkrywanie własnych zainteresowań,

 • 18. Role grupowe – rozpoznawanie i wykorzystanie- warsztaty praktyczne
 • stereotypy,
 • aprobata i dezaprobata w ocenie,
 • bariery utrudniające komunikację w grupie,
 • zasady skutecznego funkcjonowania grupy,
 • liderzy grup i ich rola w grupie
 • sposoby wykorzystania ról grupowych współpraca nauczyciel- uczeń,
 • usprawnienie relacji nauczyciel- uczeń.

 • 19. Bajka terapeutyczna
 • odkrywanie i oswajanie lęków,
 • neutralizacja strachu,
 • odgrywanie ról,
 • morał i jego rola,
 • utożsamienie z bohaterem,
 • ćwiczenia w rozwiązywaniu problemów w świecie bajki.

 • 20. Emisja głosu- ćwiczenia praktyczne
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia dykcyjne,
 • ćwiczenia emisyjne.

 • 21. Ćwiczenia wokalne dla nauczycieli muzyki
 • ćwiczenia z emisji głosu,
 • rozgrzanie aparatu mowy,
 • ćwiczenia języka, warg, żuchwy.


 • KURSY KWALIFIKACYJNE I INNE

  1.  Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 70h, 600 zł
  2.  Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej 210 h 985 zł
  3.  Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli 270h 1100 zł
  4.  Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” 250 h 1190 zł
  5.  Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwo 270h 1390 zł
  6.  Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczej 270 h 1390 zł
  7.  Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 270 h 1390 zł
   

  Poleć szkolenie znajomemu