Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Solvency II – wyzwania w sektorze ubezpieczeń

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Ubezpieczenia Społeczne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Kamil Bomber
tel.: 022-379-29-27
email: k.bomber@mmcpolska.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Solvency II – wyzwania w sektorze ubezpieczeń
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Ubezpieczenia Społeczne
Metodyka: Wykłady
Opis: W związku ze zmianami zachodzącymi na rynku ubezpieczeń, koniecznym stało się przeprowadzenie reformy obowiązującego systemu wypłacalności, mającej na celu stworzenie systemu uwzględniającego profil ryzyka, na jakie narażony jest zakład ubezpieczeń oraz zakład reasekuracji. Udział w szkoleniu będzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z przyszłymi wymogami regulacyjnymi Unii Europejskiej w zakresie zarządzania ryzykiem, a także wypłacalności i kondycji finansowej przekazywanej do publicznej wiadomości. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże zakładom ubezpieczeń w zidentyfikowaniu zakresu i obszaru działalności, które wymagają zmian.Główne zagadnienia:

*

Wyzwania i konsekwencje wynikające z wdrożenia Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności (ORSA)
*

Rodzaje ryzyk, na które jest narażony zakład ubezpieczeń oraz sposoby zarządzania ryzykiem – umiejętność skutecznej identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyk ochroną przed znacznymi stratami
*

Obowiąze
Poziom zaawansowania : początkujący
Program:
Program:

I dzień szkolenia


Na czym polega idea Solvency II
*

ściślejsze uzależnienie wysokości kapitału od wielkości ryzyka podejmowanego przed firmy ubezpieczeniowe
*

omówienie filarów Solvency II
*

zapewnienie stabilności firm prowadzących działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną
*

utworzenie nowego systemu opartego na zmienionej koncepcji nadzoru, ale osadzonego w ramach konstytutywnych zasad J RU, czyli home country control i jednolitej licencji
*

wyzwania wdrożeniowe i implikacje biznesowe dla polskiego rynku ubezpieczeniowego


Rodzaje ryzyka, na które jest narażony zakład ubezpieczeń oraz sposoby zarządzania ryzykiem – umiejętność skutecznej identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyk ochroną przed znacznymi stratami
*

ryzyko ubezpieczeniowe
*

ryzyko kredytowe
*

ryzyko rynkowe
*

ryzyko operacyjne
*

ryzyko grupy
*

tworzenie map ryzyka
*

czym różni się monitoring ryzyka od kontroli ryzyka?
*

jak zabezpieczyć się przed ryzykiem operacyjnym – techniki zabezpieczeń


Wyzwania i konsekwencje wynikające z wdrożenia Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności (ORSA)


Ustanowienie nowych ram regulacyjnych zgodnych z Solvency II – wymagane zmiany w przepisach prawa
*

Wymagania ogólne dotyczące reklamy
*

Przepisy ochronne powiązane
*

Źródło potencjalnych sankcji
*

Analiza przykładów


Zarządzanie ryzykiem rynkowym w firmach ubezpieczeniowych w świetle Solvency II na przykładzie ryzyka stóp procentowych
*

co to jest ryzyko stóp procentowych u ubezpieczycieli?
*

czy potrzebne będą instrumenty pochodne np. IRS do zarządzania ryzykiem stóp procentowych?
*

zarządzanie ryzykiem a rachunkowość zabezpieczeńII dzień szkolenia


Doświadczenia banków w zakresie NUK – wykorzystane przez zakłady ubezpieczeń oraz ich nadzorców


Nowe wymogi wyliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz kapitału wypłacalności
*

kalkulacja rezerw technicznoubezpieczeniowych wg. nowych wymogów
*

kalkulacja Minimalnego Wymogu Wypłacalności (MCR)
*

kalkulacja Standardowego Wymogu Wypłacalności (SCR)
*

modele wewnętrzne jako narzędzie do wyliczania kapitału wypłacalności oraz alokacji na linie biznesowe


Ryzyko ubezpieczeniowe
*

definicja
*

rodzaje
*

wpływ ryzyka ubezpieczeniowego na kapitały zakładów ubezpieczeniowych
*

jak skatalogować ryzyko w firmie ubezpieczeniowej i problemy wynikające ze złego rozumienia


Wpływ systemu wypłacalności Solvency II na ubezpieczycieli


Organizacja i świadomość zakładów ubezpieczeń w kontekście Solvency II – przykłady innych krajów europejskich. Nowe role i zadania dla nadzorów ubezpieczeniowych.
*

przygotowanie do Solvency II w wybranych krajach UE
*

przemiany nadzorcze na świecie i w Europie
*

Solvency II a pozycja organów nadzoru
*

jakościowe elementy nadzoru
Świadczenia dodatkowe: certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu