Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Skuteczna ochrona danych osobowych w firmie

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Kamil Bomber
tel.: 022-379-29-27
email: k.bomber@mmcpolska.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Skuteczna ochrona danych osobowych w firmie
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Głównym celem spotkania jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu praktycznej ochrony danych osobowych klienta, jak i pracownika firmy. Szkolenie pozwoli Państwu przygotować firmę do kontroli GIODO, przybliży zasady przekazywania danych osobowych poza granice Polski, przeanalizuje typowe błędy popełniane przez pracowników w związku z przetwarzaniem danych oraz sposoby ich minimalizacji. Interesujące studium przypadku pomoże Państwu krok po kroku wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o wymagania normy ISO 27001.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program:


Bezpieczeństwo danych osobowych w świetle prawa – ustawa o ochronie danych osobowych – stan obecny i planowane zmiany
*

Osoby odpowiedzialne za ochronę danych w przedsiębiorstwie
*

Jakie informacje stanowią dane osobowe?
*

Obowiązki formalnoprawne pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych
*

Obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych


Odpowiedzialność prawna osób przetwarzających dane za naruszenie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Kiedy dochodzi do złamania prawa i jak temu zapobiec?
*

Podstawy i rodzaje odpowiedzialności prawnej
*

Odpowiedzialność administracyjna
*

Odpowiedzialność karna na gruncie Ustawy o ochronie danych osobowych
*

Odpowiedzialność cywilna: dane osobowe w świetle ochrony dóbr osobistych


Elementy Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Infrastruktury dotyczące ochrony danych osobowych – co powinno znaleźć się w tych dokumentach?
*

Polityka ISMS według ISO/IEC 27001 jako zestaw wszystkich polityk bezpieczeństwa informacji
*

Wymogi dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO/IEC 27001
*

Prawne wymogi dokumentacji ochrony danych osobowych w firmie
*

Podejście procesowe i zarządzanie ryzykiem jako podstawa do tworzenie wszystkich polityk bezpieczeństwa


Jak chronić firmę przed wyciekiem danych – systematyka zagrożeń i sposoby zabezpieczeń
*

Dlaczego musimy chronić dane przed wyciekiem?
*

Podstawa prawna
*

Systematyka zagrożeń:
o

Zagrożenia z Internetu (phishing i pharming, fałszywe aktualizacje, socjotechnika)
o

Człowiek – najsłabsze ogniwo
o

Niedoceniane zagrożenia – telefony komórkowe
*

Sposoby zabezpieczeń
*

Przykłady wycieków danych


Praktyczne aspekty wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o wymagania normy ISO 27001


Przetwarzanie danych osobowych w praktyce marketingowej
*

Zgodne z prawem wykorzystywanie danych osobowych w celu promocji produktów i usług własnych
*

Jak bezpiecznie tworzyć programy lojalnościowe
*

Jakie są prawne możliwości reklamy produktów podmiotów trzecich
*

Przesyłanie informacji handlowej drogą środków komunikacji elektronicznej


Zasady przekazywania danych osobowych poza granice Polski


Jak przygotować firmę do kontroli GIODO?
*

Uprawnienia kontrolne inspektorów GIODO – aspekty prawno-organizacyjne
*

Rodzaje i tryb postępowania podczas kontroli, odpowiedzialność ADO, ABI
*

Wykaz elementów w postępowaniu kontrolnym
*

Najczęstsze uchybienia i błędy w procesie przetwarzania danych z perspektywy GIODO
*

Zakres czynności przygotowawczych
o

dokumentacja i procedury ochrony danych osobowych
o

regulaminy, zarządzania oraz instrukcje wewnetrzne firmy
*

Ustawiczne działania prewencyjne w firmie oraz rola ABI w procesie weryfikacji dokumentów, procedur
*

Pracownicy jako główny element systemu ochrony danych osobowych w firmie


Monitoring w miejscu pracy i ochrona danych pracowniczych


Jak zawierać umowy o przetwarzaniu danych osobowych? – case study
*

Rodzaje umów przetwarzania danych
*

Elementy umowy
o

Przedmiot umowy – Odpowiedzialność stron – Opis sposobu przetwarzania danych
o

Zakończenie przetwarzania


Ochrona danych osobowych w procesie outsourcingu
*

Outsourcing – korzyści czy kłopoty?
*

Outsourcing danych osobowych – zgodność z prawem
*

Jak zadbać o bezpieczeństwo outsourcingu danych osobowych?
*

Przykłady outsourcingu przetwarzania danych osobowych – praktyczne wskazówki


Szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników oraz okresowe z zakresu ochrony danych osobowych – co powinny zawierać?
*

Wymagania GIODO i wymagania prawne w zakresie organizacji szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
*

Kto powinien przeprowadzać szkolenia z ochrony danych osobowych? Wymagania wobec prowadzących
*

Gdzie znaleźć materiały do szkoleń?
*

Dla kogo szkolenia z ochrony danych osobowych – czy tylko dla pracowników przetwarzających dane osobowe, czy dla wszystkich pracowników organizacji?
*

Przykładowa tematyka szkoleń nowo zatrudnionych pracowników oraz zakres tematyczny okresowych szkoleń już pracujących – podobieństwa i różnice


Obowiązki przedsiębiorcy wobec ochrony danych osobowych
Wymagania: Główne zagadnienia:

*

Bezpieczeństwo danych osobowych w świetle prawa – co nas czeka po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych?
*

Praktyczne wskazówki przygotowania firmy do kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
*

Przetwarzanie danych osobowych – kiedy dochodzi do złamania prawa i jak temu zapobiec? Jak uchronić firmę przed wyciekiem danych? Praktyczne wskazówki, które pomogą zminimalizować ryzyko wycieku cennych danych z firmy
*

Zasady transgranicznego przekazywania danych osobowych
*

Wskazówki jak krok po kroku wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem w oparciu o wymagania normy ISO 27001
*

Jak zawierać umowy o przetwarzaniu danych osobowych
*

Skuteczna ochrona danych osobowych pracownika w przedsiębiorstwie


Świadczenia dodatkowe: certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu