Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Dyrektywa Maszynowa

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 22 374 31 31
email: biuro@tql.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Dyrektywa Maszynowa
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem projektu, jest zapoznanie uczestników z wymaganiami zmodyfikowanej dyrektywy maszynowej, zasadami zapewnienia bezpieczeństwa na polu eksploatacji maszyn, omówienie procedur oceny zgodności w odniesieniu do maszyn nowych oraz w odniesieniu do wykorzystywanego parku maszynowego.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn

* Obowiązki producenta
* Obowiązki pracodawcy
* Obowiązki pracownika

System bezpieczeństwa maszyn

* Struktura wymagań dyrektyw UE
* Struktura wymagań prawa polskiego

Co należy wiedzieć kupując nową maszynę

* Kwalifikacja wyrobu
* Sprawdzenie wymagań formalnych
* Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia CE
* Instrukcja użytkowania
* Deklaracja zgodności
* Obszary, w których wymagany jest udział jednostki notyfikowanej
* Zasadnicze wymagania dla maszyny
* Listy kontrolne dla oceny maszyn nowych – ĆWICZENIA
* Eksploatacja maszyn własnej konstrukcji – CASE STUDY

Dostosowanie użytkowanych w zakładzie maszyn

* Weryfikacja użytkowanych maszyn i instalacji przemysłowych
* Kontrole jakie powinien przeprowadzić pracodawca w zakresie minimalnych wymagań
* Kontrola wstępna
* Kontrola okresowa
* Kontrola specjalna
* Wykonanie oceny minimalnych wymagań
* Rejestracja wyników oceny
* Dokumentowanie zaleceń pokontrolnych
* Harmonogramy działań dostosowawczych
* Działania uzupełniające, których obowiązek spoczywa na pracodawcy
* Archiwizacja i przechowywanie dokumentów dotyczących oceny minimalnych wymagań
* Listy kontrolne dla oceny maszyn użytkowanych – ĆWICZENIA

Nadzór zewnętrzny nad eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych

* Jednostki nadzoru
* Zadania i uprawnienia jednostek nadzoru
* Podsumowanie

Powyższe zagadnienia mogą zostać rozwinięte zgodnie z życzeniem Klienta. Szkolenie realizujemy w formie zamkniętej na terenie całej Polski.
Wymagania: Wyższa kadra kierownicza na produkcji, inżynierowie produkcji, pracownicy służb utrzymania ruchu, mechanicy, kierownicy warsztatów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą produkcyjną.
Ponadto, pracownicy odpowiedzialni za procesy wprowadzenia produktu na rynek oraz spełnienie wymagań prawnych związanych z dyrektywami nowego podejścia – stanowiącymi warunek funkcjonowania na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 

Poleć szkolenie znajomemu