Mamy 9336 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Ruszel
tel.: 757210431, +48 517 702 272
email: biuro@csintelekt.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę. Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu tych umów oraz problematyka obowiązków dotyczących bhp. Omówiona zostanie szczegółowo treść umowy zlecenia i umowy o dzieło. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów kadr i płac, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tymi popularnymi formami zatrudnienia.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Marek Rotkiewicz – prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, autor 25 książek i ponad 1000 artykułów z tego zakresu, redaktor merytoryczny Teczki kadrowca w jednostce budżetowej (Wyd. Beck InfoBiznes), napisał m. in.:

* Jak korzystać ze świadczeń społecznych w UE. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Wyd. ODDK 2005 r.,
* Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy, Wyd. ODDK 2008 r. (II wyd. zaktualizowane i uzupełnione),
* Regulaminy i procedury w jednostce samorządowej, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.
* Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.,
* Umowa zlecenia w zatrudnieniu, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.
* Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.
Program: 1. Charakterystyka umowy zlecenia.
1. zawarcie umowy
2. treść umowy - prawa i obowiązki stron, zapisy korzystne i „niebezpieczne” z punktu widzenia realizacji zobowiązania
3. powierzenie wykonywania umowy zlecenia osobie trzeciej
4. odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
5. ustanie umowy
6. umowa zlecenia a umowa o pracę – kiedy zlecenie może być uznane za umowę o pracę
2. Charakterystyka umowy o dzieło.
1. zawarcie umowy
2. różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło
3. pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego – kiedy przedmiotem umowy jest utwór
4. prawa i obowiązki stron
5. ukształtowanie wynagrodzenia
6. odstąpienie od umowy
7. zakończenie umowy
3. Wyjazdy w celu wykonania umowy .
1. zapisy umowne korzystne i niebezpieczne dla stron
2. opodatkowanie świadczeń wypłaconych z tytułu wyjazdu
3. składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń z tytułu wyjazdu
4. Bhp przy umowach cywilnoprawnych – zakres obowiązków zlecającego.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przy umowach zlecenia i o dzieło .
1. ubezpieczenia społeczne
2. dobrowolne ubezpieczenie
3. obowiązkowe ubezpieczenie
4. zbieg tytułów do ubezpieczeń
5. umowa zawarta z własnym pracodawcą
 

Poleć szkolenie znajomemu