Mamy 8469 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SKUTECZNE MOTYWOWANIE

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Górnicka
tel.: 795 299 158
email: szkolenia@ceib.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SKUTECZNE MOTYWOWANIE
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Szkolenie SKUTECZNE MOTYWOWANIE adresowane jest do osób, które zarządzają zespołami, od których kompetencji w zakresie motywowania podwładnych zależy skuteczność podejmowanych działań. Niemożliwe bowiem jest efektywne zarządzanie potencjałem ludzkim bez umiejętność związanych z motywowaniem.


Cele szczegółowe szkolenia

* zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zagadnieniami dot. procesu motywacji i demotywacji
* umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności wykorzystania w praktyce narzędzi pomocnych w procesie motywacji – profilu motywacyjnego

* wymiana doświadczeń w tym zakresie oraz wypracowanie przykładowych rozwiązań z tym związanych


Grupa docelowa

koordynatorzy projektów, osoby zarządzające zespołami, kadra kierownicza każdego szczebla.


Po szkoleniu uczestnik będzie:

- wiedział czym jest proces motywacji i demotywacji

- potrafił wykorzystać różne rodzaje motywatorów (wewnętrzne i zewnętrzne, finansowe i pozafinansowe)

- potrafił skutecznie motyw
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Program: Program szkolenia:
 Czym jest motywacja?
 motywowanie drogą do poszukiwania motywacji wewnętrznej
 podstawowe zasady motywowania
 motywacja jako element zaspakajania potrzeb – piramida potrzeb Maslowa
 Przywództwo i zarządzanie – zadania kierownika zespołu ludzkiego
 Rodzaje motywatorów
 motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 motywacja finansowa i pozafinansowa
 Modelowanie i korygowanie zachowań
 udzielanie informacji zwrotnej
 system kar i nagród
 dyscyplinowanie
 skuteczne wyrażanie pochwały i aprobaty
 Udzielanie informacji zwrotnej (feedback) a korygowanie
 Typu osobowości – zindywidualizowanie motywowania – charakterystyka, motywator i demotywatory
 twórca,
 myśliciel
 działacz
 organizator
 Określanie profilu motywacyjnego pracownika/podwładnego
 Demotywacja – etapy procesu, możliwe reakcje, konsekwencje
 Autodiagnoza kompetencji do motywowania pracowników/podwładnych
 Przykłady „dobrej praktyki” - wymiana doświadczeń
 Najczęstsze błędy popełniane podczas motywowania – jak sobie z nimi radzić
 

Poleć szkolenie znajomemu