Mamy 8583 aktualnych szkoleń oraz 5278 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Kontrola dokumentów księgowych z projektów unijnych

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Rozliczanie Projektów

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Beata Januszek
tel.: 508221498
email: biuro@cs-profesja.home.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kontrola wewnętrzna obiegu i archiwizowanie dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Rozliczanie Projektów
Metodyka: Wykłady
Opis: Program szkolenie ma na celu objęcie pracowników w zakresie prawidłowego trybu i zasad wykonywania czynności obiegi i archiwizacji dokumentacji projektów unijnych, zapewniając jednolity sposób - tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, zabezpieczenia, brakowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej projektów unijnych.
Celem szkolenia jest umiejętność tworzenia i wewnętrznej kontroli dokumentów księgowych zgodnie z wymogami unijnymi oraz z przeprowadzanymi audytami środków współfinansowanych.

TEMATY SZKOLENIA
1. „Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych
z realizacją projektów unijnych”
2. „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt”
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: ekspert, teoretyk i praktyk z zakresu stosowania dokumentacji aktowej i technicznej. Posiada wykształcenie administracyjno – prawne oraz uprawnienia I i II stopnia Kancelarii – Archiwizacji. Specjalizuje się w dziedzinie prawa administracyjnego. Ponad 20-letnie doświadczenie pracy w samorządzie. Doświadczony szkoleniowiec, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów dla dużych korporacji, jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej. Wysoko oceniany szkoleniowiec.
Program: Program szkolenia
Podstawy prawne tworzenia i ochrony dokumentacji wg przepisów polskich i unijnych (m.in. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r., ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS)
Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników uczestniczących w obiegu dowodów księgowych
Mechanizmy systemu wstępnej kontroli finansowej w jednostce realizującej projekty unijne
Zastosowanie Instrukcji obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych przez:
 zapoznanie się z prawidłowym tworzeniem dokumentów finansowo – księgowych
(zgodnie z wymogami unijnymi);
 Faktura VAT
 Faktura VAT korygująca
 Nota korygująca
Rachunek
Lista płac
Wniosek o zaliczkę
Rozliczenie zaliczki
Polecenie przelewu
Wyciąg bankowy
Polecenie wyjazdu służbowego
Raport kasowy
 Tworzenie dokumentów merytorycznych dotyczących potwierdzenia przeprowadzonych
działań w trakcie trwania realizacji projektów współfinansowanych
 Zapoznanie się z obligatoryjnymi terminami przepływu dokumentów oraz ich
systematyczności.
Wartościowanie dokumentacji projektów unijnych pod kątem ich realizacji.
 Oznaczania kategorii archiwalnych dokumentacji na podstawie „Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt” oraz przepisów unijnych (art. 89 ust. 2 i 5, art. 90 ust.
1, 2, 3, 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Świadczenia dodatkowe: materiały, certyfikaty
 

Poleć szkolenie znajomemu