Mamy 9644 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD..

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Beata Kowalewska
tel.: 22 847-95-42/41
email: cwro@cwro.edu.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się - szkolenie dla psychologów
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, terapeutów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Termin: 06.XI.2010r. (sobota)

Miejsce: CWRO

Koszt: 150 zł

Czas trwania: 6 h

Cele szkolenia:

1. Zapoznanie z symptomami i diagnostyką CAPD

2. Przedstawienie form terapii.

Program:

1. Czym jest centralne przetwarzanie bodźców dźwiękowych?

- dekodowanie fonetyczne,

- separacja i integracja obuuszna,

- rozpoznawanie procesów czasowych,

- rozdzielczość czasowa.

2. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego ( CAPD) – definicja.

3. Objawy CAPD.

4. Etiologia CAPD

5. CAPD w zaburzeniach rozwojowych ( dysleksja, ADHD, autyzm, Zespół Aspergera – trudności związane z prawidłową diagnozą, podobieństwa i różnice)

6. Standardy postępowania diagnostycznego CAPD w tym prezentacja stosowanych testów behawioralnych ośrodkowych procesów przetwarzania.

7. Postępowanie terapeutyczne:
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie prowadzi Pani Renata Borowiecka, pedagog specjalny i korekcyjny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta neurorozwoju INPP, terapeuta Johansena IAS. Prowadzi Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno.-Pedagogicznej w Warszawie. Pracuje z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi. Nauczyciel akademicki WSSE. Współzałożycielka Centrum Terapii Johansena IAS Polska w Warszawie.Wielkość grupy: 25
Program: Wiele przypadków trudności w nauce, tj. trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).
Diagnozując trudności dziecka związane z rozwojem mowy, uczeniem się, często poprzestaje się jedynie na sprawdzeniu czułości słuchu dziecka. Tymczasem, gdy obserwujemy:

kłopoty z koncentracją uwagi,
skupieniem się na głosie nauczyciela,
brzydkie pismo z błędami,
trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,
trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,
brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
konieczność kilkakrotnego powtarzania poleceń,
wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania dźwięków.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach, to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania.
 

Poleć szkolenie znajomemu