Mamy 8476 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Ochrona przeciwpożarowa

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Mateusz Drzewiecki
email: mateusz.drzewiecki@e-forum.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Palący problem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Ochrona przeciwpożarowa
Metodyka: Filmy
Opis:
Zestaw praktycznych działań związanych z obowiązkową aktualizacją IBP po 30 czerwca 2010 r.


Konieczność obowiązkowego sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków, innych obiektów budowlanych lub terenów. Zmieniające się przepisy (Dz. U. 2010 Nr. 719 poz. 109) powodują, że niełatwo jest wypracować harmonogram niezbędnych działań oraz wdrożyć ustawowe wymagania bez obaw o zarzut niedopełnienia obowiązków.
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: st. kpt. Jarosław Kuśmirek - Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Z ochroną przeciwpożarową związany od 14 lat. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej niezbędną do opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także prowadzenia szkoleń oraz ćwiczeń praktycznych, m.in. w zakresie ewakuacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
Wielkość grupy: 200
Program: Dzięki VOD dowiesz się:

* Jak przygotować się do opracowania IBP i wdrożyć najnowsze przepisy MSWiA?
* Czy można to zrobić samemu, czy lepiej zlecić ekspertom?
* Jakie informacje należy przygotować do opracowania instrukcji?
* W jaki sposób sprawdzić, czy instrukcja została opracowana rzetelnie?
* Jakie inne obowiązki z zakresu ochrony ppoż. spoczywają na właścicielu budynku?


Jako uczestnik szkolenia otrzymasz:

* komplet materiałów do pobrania,
* certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wysyłany pocztą),
* możliwość odtwarzania wykładu do 30 dni po szkoleniu.

Program szkolenia online

* Przystosowanie obiektów do wymagań ppoż. – plan działań
Kiedy instrukcja jest obligatoryjna, a dla jakich obiektów nie jest wymagana i kto może ją opracować?Zmiany przepisów, z których wynika obowiązek sporządzenia instrukcji.
* Charakterystyka pożarowo-techniczna budynku
Przeznaczenie i lokalizacja budynku, podział na strefy pożarowe, klasyfikacja budynków do kategorie zagrożenia ludzi.
* Lista obowiązkowych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic
Jak dokonać kontroli urządzeń i instalacji zgodnie z nowymi przepisami - sprawdzone sposoby kontroli i poddawania urządzeń przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym.
* Akcja ratownicza w sytuacji pożaru – przygotowanie budynku i terenu
Warunki, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe oraz urządzenia zaopatrzenia w wodę, czynności zabronione i obowiązki w zakresie współpracy z PSP.
* Szkolenia ppoż. – sprawnie, skutecznie i bezpiecznie
Jak w krótkim czasie zapoznać użytkowników obiektu z nowymi przepisami ppoż. oraz treścią instrukcji? Sprawdzone metody i dobre praktyki.
* Pali się!... i co dalej? – postępowanie na wypadek pożaru i innego zagrożenia
Co się zmieniło w zadaniach i obowiązkach w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla zakładów produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej i obiektów, gdzie przebywa duża liczba osób
* Organizacja (próbnej) ewakuacji – sensowny obowiązek
Jak określić warunki ewakuacji w instrukcji? Jak przeciwdziałać zdarzeniom niepożądanym podczas próbnej ewakuacji – praktyczne wskazówki.
* Plany graficzne obiektów – porady z pierwszej ręki
Elementy składowe graficznych planów sytuacyjnych. Wytyczne dla różnych budynków: zakładów produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.
Wymagania: Zapraszamy do zakupu VOD, z którego doświadczony oficer PSP zapozna Państwa z nowymi przepisami w zakresie ochrony ppoż., pokaże, w jaki sposób przygotować się do opracowania IBP, krok po kroku omówi poszczególne rozdziały instrukcji, a także odpowie na Państwa pytania dotyczące niezbędnej zawartości IBP.
 

Poleć szkolenie znajomemu