Mamy 8473 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Wykorzystanie techniki mapowania umysłu

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Wilczyńska
tel.: 226540935
email: szkolenia@asap24.pl
fax: 221001324

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Wykorzystanie techniki mapowania umysłu do kreatywnego rozwiązywania problemów
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
* Szkolenie z wykorzystywania technik mapowania umysłu do kreatywnego rozwiązywania problemów pomaga zespołom w sprawnym organizowaniu myśli, zbieraniu pomysłów, wyszukiwaniu rozwiązań itp. Pozwala zaktywizować grupę, wskazać techniki skutecznego zastosowania technik mapowania umysłu oraz pokazać narzędzia, które pozwolą na zastosowanie tych technik.
* Szkolenie skupia się na ćwiczeniach realizowanych w oparciu o techniki odręczne + pokaz na komputerze trenera, oprócz tego uczestnicy wykorzystują narzędzia komputerowe jak np. Mind Manager, Free Mind., Mind Meister i inne.
* W pierwszym dniu szkolenia Uczestnicy poznają ideę Mind Mappingu, podstawowe zasady wykorzystania tej techniki, korzyści jakie daje a także dowiadują się gdzie nie należy jej stosować. Trenerzy pokażą wiele przykładów użycia Mapowania Myśli z projektów, które prowadzili. Powiedzą, gdzie metoda ta się sprawdziła i dlaczego, a gdzie nie miało to sensu. Przeprowadzone zostanie kilka prostych ćwiczeń.
* Drugi dzień pozwoli uczestnikom na rozwinięcie i poszerzenie informacji omawianych podczas pierwszego dnia dotyczących mapowania umysłu i wykorzystania narzędzi. Drugi dzień jest przeznaczony ponadto na przećwiczenie zdobytych umiejętności pod okiem i ze wsparciem trenera. Trener będzie miał przygotowany szereg ćwiczeń, ale nie będziemy się do tego ograniczać, wszak Mind Mapping to technika ludzi kreatywnych! Bardzo często na tym szkoleniu uczestnicy sami proponują tematy/problemy/pomysły do wspólnego rozwiązania w grupie z pomocą Mind Mappingu. W praktyce drugi dzień szkolenia daje odczuć przydatność tego narzędzia w pracy, ale także w życiu prywatnym.

Metodologia szkolenia:
Szkolenie charakteryzuje się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno — treningowych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników z przewagą ćwiczeń, pracy zespołowej, eksperymentów i casy study. Zarówno treści merytoryczne, jak i metodyka Szkolenia są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów.

Materiały szkoleniowe:
* Komplet wydrukowanych materiałów;
* Certyfikaty dla uczestników;
* Do wyboru:
http://www.asap24.pl/szkolenia/szczegoly/25/26/wykorzystanie-techniki-mapowania-umyslu-do-kreatywnego-rozwiazywania-problemow
- netbook lub czytnik e-booków po zakończeniu szkolenia przechodzi na własność kursantów

Kadra Trenerska:
Atutem naszych projektów są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami; przede wszystkim praktycy.

Czas i miejsce szkolenia:
Szkolenie trwa osiem godzin zegarowych i obywa się w ośrodku szkoleniowym ASAP 24, Al. Jerozolimskie 81, ORCO Tower, 7 piętro.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Dzień pierwszy. 09:00 - 17:00

09:00 - 10:00 IDEA MIND MAPPINGU
* Historia Filozof Porphyr z Tyros; dr Allan Collins; Edward C. Tolman; Joseph D. Novak; Tony Buzan
* W jaki sposób organizować swoje myśli Mapy poznawcze (Cognitive Map); Mapy pojęć (Concept Map); Mapa Umysłu(Mind Map); Mapa dyskusyjna (Argument Map); Najnowsza wiedza o mózgu; psychologia uczenia się i zapamiętywania
* Tworzenie map myśli, kategoryzacja i hierarchizacja Technika; Forma; Zalecenia; Zagrożenia
10:00 - 10:45 W JAKICH PRACACH MIND MAPPING MOŻE POMÓC, A W JAKICH NIE JEST PRZYDATNY, W JAKICH PRACACH MAPOWANIE UMYSŁU MOŻE POMÓC; GDZIE MAPOWANIE UMYSŁU NIE JEST PRZYDATNE; PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ MAPOWANIA UMYSŁU W BIZNESIE; KORZYŚCI Z UŻYCIA MAPOWANIA UMYSŁU W PROJECT MANAGEMENCIE.
10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:00 PRACA TWÓRCZA Z WYKORZYSTANIEM MIND MAPPINGU
* Od czego zaczynamy? - Sytuacja obecna
* Jakie problemy musimy rozwiązać? - Definicja problemów i potrzeb
* Poszukiwanie rozwiązań, technika burzy mózgów
12:00 - 13:00 PLANOWANIE PRAC
* Definicja celu. Podczas szkolenia zostaną omówione dobre praktyki określania celu projektu/zadania, a technika Mapowania Umysłu zostanie wykorzystana do dobrego określenia celu i jego zanotowania.
* Zakres prac – omówienie czym jest zakres prac w projekcie, przykłady zastosowania map myśli do tworzenia i uzgadniania zakresu prac
* Definicja rozwiązania – wykorzystanie techniki mapowania umysłu do tworzenia w zespole definicji rozwiązań, które doprowadzą do osiągnięcia postawionego celu.
13:00 - 14:00 Przerwa na lunch
14:00 - 15:00 REALIZACJA ZADAŃ
* Planowanie i prowadzenie spotkań wykorzystanie szablonów map
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 17:00 ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE PRAC
* Best Practices Szablon
* Prezentacja końcowa efektów realizacji projektu

Dzień drugi. 09:00 - 17:00

09:00 - 10:00 POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ, TECHNIKA BURZY MÓZGÓW - WYKORZYSTANIE MIND MANAGERA DO BURZY MÓZGÓW – SZABLONY
Wykonanie ćwiczenia polegającego na tym, że grupa lub podgrupy opracowują pomysły na rozwiązanie problemu zgodnie z zadanym tematem. Temat ćwiczenia zostanie nadany przez prowadzącego lub też zostanie określony przez uczestników i może być związany z ich dotychczasową pracą.
10:00 - 10:45 ANALIZA I PORÓWNYWANIE MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ - SZABLON
10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:00 ROADMAP URUCHOMIENIA ROZWIĄZANIA – TWORZENIE WSTĘPNEGO PLANU REALIZACJI PRAC, PRZYPISYWANIE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ TE ZADANIA REALIZOWAŁY, NADAWANIE PRIORYTETÓW, OKREŚLANIE TERMINÓW.
12:00 - 13:00 WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU
Ćwiczenie z budowania planu realizacji zadania na podstawie pomysłu. Wykorzystanie MindManagera do przygotowania harmonogramu.
Cele ćwiczenia:
* Wspólne przygotowanie harmonogramu "Wyjazd na wakacje" z wykorzystaniem technik mapowania myśli oraz narzędzia Mindmanager. Opcjonalnie (w zależności od czasu i dostępności narzędzi można również wykorzystać MS Project).
* Wskazanie uczestnikom szkolenia faz planowania, w których wykorzystanie technik i narzędzi MM pozwala na wzrost jakości i skrócenie czasu planowania.
* Wskazanie uczestnikom szkolenia faz planowania, w których wykorzystanie wspomnianych narzędzi i technik wprawdzie jest możliwe jednak nie przyczynia się do wzrostu efektywności planowania).
Forma:
Praca grupowa (aktywizacja całej grupy, bez podziału na podgrupy).
Technika:
Ćwiczenie oparte na zasadach burzy mózgów dostosowanych jednak do wymogów szkolenia (ograniczony czas i inne cele). Prowadzący pokazuje puste mapy, inspiruje uczestników, którzy zgłaszają pomysły, a uczestnik umieszcza je na mapie.
13:00 - 14:00 Przerwa na lunch
14:00 - 15:00 PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI I TECHNIK MAPOWANIA UMYSŁU DO PREZENTOWANIA TREŚCI SŁUCHACZOM. ĆWICZENIA POKAZUJĄCE JAK SPRAWNIE ZAMIESZCZAĆ DODATKOWE MATERIAŁY PREZENTACYJNE W MAPACH, JAK JE PREZENTOWAĆ I NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ.
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 17:00 MATERIAŁY SZKOLENIOWE. POKAZANIE JAK MOŻNA TWORZYĆ MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W MAPACH MYŚLI.
Przegląd narzędzi do Mind Mappingu – podczas szkolenia będzie wykorzystywany program Mind Manager, ale zostaną także w skrócie pokazane inne narzędzia tego typu.
 

Poleć szkolenie znajomemu