Warning: XSLTProcessor::transformToXml(http://edustacja.pl/pagetypeclasses3/xmlcats_methods.php?purexml=t&a=getTrainingsCount) [xsltprocessor.transformtoxml]: failed to open stream: Connection refused in /home/vwebs/edustacja/include/xmlutil.inc on line 175

Warning: XSLTProcessor::transformToXml() [xsltprocessor.transformtoxml]: I/O warning : failed to load external entity "http://edustacja.pl/pagetypeclasses3/xmlcats_methods.php?purexml=t&a=getTrainingsCount" in /home/vwebs/edustacja/include/xmlutil.inc on line 175

Warning: XSLTProcessor::transformToXml(http://edustacja.pl/pagetypeclasses3/xmlcats_methods.php?purexml=t&a=getTrainingTagsXml&dataid=76185) [xsltprocessor.transformtoxml]: failed to open stream: Connection refused in /home/vwebs/edustacja/include/xmlutil.inc on line 175

Warning: XSLTProcessor::transformToXml() [xsltprocessor.transformtoxml]: I/O warning : failed to load external entity "http://edustacja.pl/pagetypeclasses3/xmlcats_methods.php?purexml=t&a=getTrainingTagsXml&dataid=76185" in /home/vwebs/edustacja/include/xmlutil.inc on line 175

Warning: XSLTProcessor::transformToXml(http://edustacja.pl/pagetypeclasses3/xmlcats_methods.php?purexml=t&xmlresponse=t&a=getWojPowGmNames&gmina=2746) [xsltprocessor.transformtoxml]: failed to open stream: Connection refused in /home/vwebs/edustacja/include/xmlutil.inc on line 175

Warning: XSLTProcessor::transformToXml() [xsltprocessor.transformtoxml]: I/O warning : failed to load external entity "http://edustacja.pl/pagetypeclasses3/xmlcats_methods.php?purexml=t&xmlresponse=t&a=getWojPowGmNames&gmina=2746" in /home/vwebs/edustacja/include/xmlutil.inc on line 175

Warning: XSLTProcessor::transformToXml(http://edustacja.pl/pagetypeclasses3/xmlcats_methods.php?purexml=t&xmlresponse=t&a=getWojPowGmNames&gmina=2746) [xsltprocessor.transformtoxml]: failed to open stream: Connection refused in /home/vwebs/edustacja/include/xmlutil.inc on line 175

Warning: XSLTProcessor::transformToXml() [xsltprocessor.transformtoxml]: I/O warning : failed to load external entity "http://edustacja.pl/pagetypeclasses3/xmlcats_methods.php?purexml=t&xmlresponse=t&a=getWojPowGmNames&gmina=2746" in /home/vwebs/edustacja/include/xmlutil.inc on line 175
 Szkolenie: Nowa Instrukcja Kancelaryjna. EZD :: Szkolenia w Edustacja.pl
Mamy 10129 aktualnych szkoleń oraz 5091 firm szkoleniowych. Dziś dodano 10 szkoleń.

Szkolenie: Nowa Instrukcja Kancelaryjna. EZD

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Adrianna Zbińska
tel.: 767228833
email: szkolenia@agencjasedno.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Nowa Instrukcja Kancelaryjna. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Wykład z prezentacją, panel dyskusyjny, praca na dokumentacji oraz samodzielne budowanie dokumentów.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Małgorzata Tokarczyk
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Administracji. Posiada, poparte wieloletnią pracą, doświadczenie na samodzielnym stanowisku w komórce kadrowej. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie oświatowym (w tym: awans zawodowy, nawiązanie - zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy, uprawnienia socjalne i urlopy, uprawnienia emerytalne). Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Ochronie Danych Osobowych oraz Profesjonalnej Obsłudze Kancelarii (w tym: instrukcja kancelaryjna, Skargi i wnioski). Bliskie są jej również zagadnienia związane z Postępowaniem Administracyjnym.
Obecnie studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydziału Prawa i Administracji - Studiów Podyplomowych Prawa Pracy.
Ukończyła Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy na Wydziale Zdrowia Publicznego i promocji Zdrowia w zakresie „Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”. Wiedzę teoretyczną wykorzystuje jako główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zdobyła poprzez prowadzenie wewnętrznych zajęć, w ramach zdobytych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jest też Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Młodzieżowego Klubu Sportowego.
Jej celem jest rozwijanie i wykorzystywanie nabytej wiedzy oraz dzielenie się nią z innymi.
Wielkość grupy: 12
Program: I. Instrukcja kancelaryjna:

1. Podstawy prawne instrukcji kancelaryjnej
* Korespondencja przychodząca
* Typowe punkty zatrzymania pism
* Załatwianie spraw i korespondencja wychodząca
* Rejestracja i zakładanie teczki sprawy
* Wewnętrzny obieg akt
* Systemy kancelaryjne
* Instrukcja kancelaryjna

2. Czynności kancelaryjne w systemie EZD
* zasadnicze pojęcia dot. EZD
* analiza mechanizmów i procesów EZD
* etapy obiegu dokumentów w ramach EZD
* zadania kancelarii
* korespondencja papierowa
* korespondencja elektroniczna
* dekretacja
* akceptacja jedno lub wielostopniowa
* spis spraw w systemie EZD

3. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym
* zadania kancelarii
* zasadnicze etapy obiegu dokumentacji
* punkty zatrzymania pism
* załatwianie spraw, korespondencja przychodząca i wychodząca
* rejestracja i znakowanie pism lub spraw
* formy załatwiania spraw
* podpisywanie pism
* terminy załatwiania spraw
* przechowywanie akt bieżących
* tryb przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt

4. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji.

II. Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.

III. Podział dokumentacji ze względu na kryteria:

1. Kryterium Wartości Archiwalnej Dokumentacji

2. Kryterium ze względu na nośnik

3. Kryterium dostępności dla osób trzecich

IV. Instrukcja archiwalna

1. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

2. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
* definicja materiałów archiwalnych
* standardy pomieszczeń archiwalnych
* przechowywanie akt
* klasyfikacja archiwalna

V. Rozstrzygnięcie sprawy

VI. Teczki aktowe

VII. Dyskusja i ćwiczenia
Wymagania: Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu na stronie:Program i zapisy
 

Poleć szkolenie znajomemu