Mamy 9201 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: FMEA - Failure Mode Effect Analysis

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: FMEA - Failure Mode Effect Analysis
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
7-8 października 2019r., Wrocław - Hotel Novotel Centrum****
21-22 listopada 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress ProjectCelem szkolenia jest przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania analizy FMEA do oceny i doskonalenia projektów wyrobów oraz procesów. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznymi aspektami prowadzenia analizy FMEA.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Wprowadzenie do analizy ryzyka:
• istota i cele prowadzenia analizy FMEA,
• korzyści z zastosowania FMEA,
• trudności z zastosowaniem FMEA,
• krytyczne czynniki rzutujące na efektywność i skuteczność FMEA,
• uczestnicy zostaną zapoznani z istotą oceny ryzyka. Będą rozumieli jego istotę i podstawowe założenia. Poznają ograniczenia i zalety FMEA.

2. Zapewnienie i doskonalenie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości - PDCA.

3. Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola zespołu.

4. FMEA dla procesu (PFMEA) i konstrukcji (DFMEA):
• istota FMEA procesu i konstrukcji,
• poszczególne etapy analizy,
• omówienie przykładowych analiz,
• różnice pomiędzy FMEA procesu i konstrukcji.

5. Przygotowanie danych wejściowych dla PFMEA - informacje nt. niezgodności, specyfikacje wyrobu i procesu.

6. Projektowanie działań doskonalących, warianty działań (działania adresowane wadzie a działania adresowane przyczynie).

7. Narzędzia pomocnicze: burza mózgów, wykres Ishikawy, 5Why.

8. Dobór wskaźników: Z (Znaczenia - Szkodliwości - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych FMEA 4th Edition;interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number).

9. Podstawowe problemy organizacji pracy zespołu FMEA.

10. Opracowanie skali SOD typowej dla firmy i wskaźnika RPN.

11. Koszty nie prowadzenia FMEA.

12. Priorytet dla błędów o wysokich wagach.

13. Dokumentowanie realizacji działań.

14. Ocena skuteczności działań.

15. Case study - gotowe, wykonane FMEA, na przykładzie trenera, rozdane i omówione.

16. Opracowanie FMEA produktu lub procesu na przykładach zaproponowanych przez uczestników pracujących w zespołach.

17. Case study - przykładowy plan kontroli - omówienie.

 

Poleć szkolenie znajomemu