Mamy 9107 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 29 szkoleń.

Szkolenie: Project Game

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Project Game
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Symulacje i gry
Opis: Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:
-Jak zaplanować projekt - cele i zadania do realizacji?
-Jak zaplanować budżet projektu i jego płynność finansową?
-Jak ustalić szczegółowy kalendarz pracy i podział zadań?
-Jak radzić sobie ze zmianami i odchyleniami w pracy zespołu projektowego?
-Jak racjonalnie wykorzystywać zasoby: ludzi, czas, pieniądze, narzędzia i sprzęt?
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Jesień to dobry moment na wprowadzanie na rynek nowych opon zimowych. Czterech producentów postanowiło zorganizować wydarzenia promujące opony wśród właścicieli sklepów motoryzacyjnych i warsztatów samochodowych. Każda z firm powołała zespół projektowy, który przygotuje i poprowadzi wydarzenie.
Rolą każdego z zespołu jest zaplanować całość pracy (wyznaczyć cele, skalę wielkości i budżet wydarzenia, kalendarz prac), a potem przeprowadzić projekt przez wszystkie etapy: od pomysłu do wydarzenia.
Na każdym z etapów zespoły będą sobie radzić z bieżącymi problemami, podejmować decyzje operacyjne i strategiczne, dzielić zadania, wydawać pieniądze i utrzymywać płynność finansową projektu.
Będą sobie radzić z nieprzewidzianymi wypadkami i minimalizować ryzyko niepowodzenia.
Na koniec porównamy koszty (czas, ludzie, pieniądze, inne zasoby) z efektami (efekt marketingowy wydarzenia mierzony ilością uczestniczących w nim gości i prestiżem wydarzenia). Ocenimy zgodność celów i rezultatów oraz opóźnienia i odchylenia. Sprawdzimy, jak radził sobie każdy z zespołów i wyciągniemy wnioski.

Symulacje to złożone gry decyzyjne. W każdej bierze udział od trzech do siedmiu kilkuosobowych zespołów, które ze sobą konkurują na symulowanym rynku. Zasady rządzące symulacjami wiernie odzwierciedlają złożoną rzeczywistość biznesową. Podczas każdej symulacji liczba podejmowanych decyzji sięga 200, a konsekwencje każdej są widoczne od razu. Dzięki temu, że uczestnicy odczuwają skutki swoich decyzji na własnej skórze symulacje tak dobrze uczą całościowego rozumienia złożonych procesów zachodzących wewnątrz firmy i na rynku. Uczestnicy starają się sterować tymi procesami, mogą uczyć się na błędach, rozumieją jak decyzja jednego działu wpływa na inne działy i całą firmę.
Symulacja trwa zwykle od 5 do 10 cykli symulowanych lat, kwartałów lub tygodni. Osoby, które wzięły udział w symulacji, przyznawały zwykle, że dwa dni szkolenia nauczyły ich więcej niż lata nauki poprzez wykłady.


 

Poleć szkolenie znajomemu