Mamy 9056 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ANALITYK FINANSOWY

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Magdalena Strzelczyk
tel.: 22 5831007
email: magdalena.strzelczyk@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ANALITYK FINANSOWY
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
Przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie szkolenia, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pracy w instytucjach finansowych takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze maklerskie, domy inwestycyjne, firmy leasingowe i inne. Uczestnicząc w naszym szkoleniu zawodowym zdobędziesz:
- elementarną wiedzę przygotowującą do wykonywania zawodu analityka finansowego
- niezbędne umiejętności umożliwiające zarządzanie finansami
- znajomość aktualnych trendów na rynku finansowym
- znajomość praktycznych aspektów operacyjnego zarządzania finansowego w firmie.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trenerzy i wykładowcy Fundacji Rozwoju Rachunkowości

Program: 1. Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych
• Zmiana wartości pieniądza w czasie
• Oprocentowanie i dyskontowanie pieniądza
• Analiza strumieni finansowych
• Ocena projektów inwestycyjnych – wskaźniki proste i dyskontowe

2. Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów
• Systemy ewidencji finansowo-księgowej
• Budowa i wzajemne relacje elementów sprawozdania finansowego
• Strategiczne zarządzanie finansami
• Zarządzanie wynikiem finansowym
• Zarządzanie płynnością

3. Zasady analizy finansowej i analizy technicznej
• Cele, metody i odbiorcy analizy finansowej
• Analiza finansowa jako element analizy sytuacji finansowe
• Pułapki analizy finansowej
• Analiza struktury sprawozdań finansowych
• Analiza dynamiki sprawozdań finansowych
• Analiza wskaźnikowa:
- Wskaźniki rentowności
- Wskaźniki produktywności
- Wskaźniki płynności
- Wskaźniki zadłużenia
- Wskaźniki rynku kapitałowego
• Założenia analizy technicznej
• Zarządzanie kapitałem inwestycyjnym
• Analiza różnych typów wykresów
• Trendy i Formacje
• Wskaźniki

4. Rynki finansowe – współpraca i pozyskiwania funduszy
• Struktura i funkcjonowanie rynku finansowego
• Rynki kapitałowe i pieniężne
• Instrumenty finansowe a papiery wartościowe
• Rynek bankowy
• Rynek usług faktoringowych i leasingowych
• Współpraca z funduszami kapitałowymi
• Finansowanie dłużne

5. Analiza danych w finansach
• Stosowane narzędzia w Excelu
• Cele statystyki opisowej (produkcja, rynek, finanse, dobór próby, zbieranie danych)
• Statystyka opisowa (funkcje, częstość względna i skumulowana, histogramy i szeregi rozdzielcze, wizualizacja danych)

6. Excel w pracy finansisty
• Efektywne korzystanie z Excela
• Formuły i najczęściej stosowane funkcje (w tym złożenia funkcji)
• Bazy danych w Excelu
• Współpraca w Excelu i tworzenie arkuszy dla innych użytkowników
• Tabele przestawne
• Korzystanie z danych zewnętrznych
• Analizy sytuacyjne
Wymagania: Adresaci szkolenia:
- osoby posiadające elementarną wiedzę ogólnoekonomiczną
- pracownicy instytucji finansowych, poszerzający swoje kompetencje
- osoby aspirujące do objęcia stanowiska analityka finansowego.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy i poczęstunek.
 

Poleć szkolenie znajomemu