Mamy 8503 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Negocjacje

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Negocjacje

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Negocjacje
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Negocjacje
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Szkolenie rozwijające umiejętności efektywnego prowadzenia negocjacji handlowych
-Poznanie procesu negocjacji i zasad skutecznego negocjowania.
-Poznanie własnego stylu i nastawienia w negocjacjach.
-Doskonalenie umiejętności analizy sytuacji i przygotowania do negocjacji.
-Doskonalenie umiejętności doboru strategii i technik właściwych dla osiągania zakładanych celów.
-Nabycie praktycznej umiejętności przeprowadzenia negocjacji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Przykładowe zagadnienia możliwe do poruszenia podczas tego szkolenia to:
-Wprowadzenie do negocjacji. Podstawy wiedzy o negocjacjach. Tradycja negocjacji w handlu.
Sytuacje negocjacyjne w handlu, sens i warunki podejmowania negocjacji.
-Współpraca czy rywalizacja?
-W ćwiczeniu każdy z uczestników ma za zadnie osiągnąć określony w scenariuszu cel. Uczestnicy próbują osiągnąć pozornie sprzeczne i wykluczające się cele.
-Stanowiska i interesy w negocjacjach.
Analizując poprzednie ćwiczenie uczestnicy definiują pojęcia - stanowiska i interesy. Rozpoznawanie stanowisk i interesów strony przeciwnej.
-Negocjacyjne puzzle. Uczestnicy poznają w trakcie ćwiczenia trzy podstawowe style negocjowania.
-Style negocjowania. Negocjacje twarde, miękkie oraz oparte na zasadach. Reguły negocjacji nastawionych na współpracę. Rozpoznawanie stylu strony przeciwnej.
-Mój styl negocjowania. Ćwiczenie, w którym uczestnicy rozpoznają własny styl negocjowania. Analizują możliwe sposoby zachowania się w negocjacjach.
-Nastawienie do negocjacji i sytuacje negocjacyjne. Analiza możliwych rozstrzygnięć zależnych od nastawienia.
-Przygotowanie do negocjacji, budowanie strategii w negocjacjach.
-Zespół negocjacyjny.
-Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach.
Szczegółowy zakres programu szkolenia każdorazowo uzgadniany jest z klientem. Wynika on z uzgodnionych celów szkolenia, specyfiki firmy, branży, doświadczeń uczestników i poziomu jej zaawansowania, poprzednio zrealizowanych szkoleń itp. Szkolenie może mieć charakter bardziej narzędziowy (prezentacja i przećwiczenie konkretnych technik i metod), inspiracyjny (pokazanie pozytywnych wzorców i zachęcenie do zmiany postawy i zachowań uczestników), ćwiczeniowy ( podniesienie poziomu konkretnych umiejętności i indywidualny feedback dla uczestników) lub związany z przekazaniem wiedzy (prezentacja nowych trendów, sugerowanych rozwiązań, wzbogacenie wiedzy teoretycznej itp.).
 

Poleć szkolenie znajomemu