Mamy 9644 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Wynagrodzenia w sferze budżetowej

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agata Gołuchowska
tel.: 22 822 98 42
email: hensen@hensen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Wynagrodzenia w sferze budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem naliczania 13-tek
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Magdalena Kasprzak
Program: Godz. 10.45

1. Ustawa kominowa, a pracownicy samorządowi – kto jest wynagradzany na jakiej podstawie

a.Wynagrodzenia z ustawy kominowej – jakie składniki wynagrodzenia i na jakich zasadach przysługują pracownikom

b. Wynagrodzenia pracowników samorządowych – z czego składa się wynagrodzenia pracownika samorządowego

2. Podstawowe dodatki do wynagrodzenia pracowników

a. Dodatek stażowy
- Jak dokładnie naliczyć jego wysokość (jaki staż pracy powinien być brany pod uwagę, czy przerwy w zatrudnieniu wpływają na prawo do dodatku?)
- Dodatek stażowy, a praca u kilku pracodawców
- Pracownik prawo do dodatku w wyższej wysokości uzyskuje w trakcie miesiąca

b. Dodatek funkcyjny
- Kto ma do niego prawo
- W jaki sposób ustalić wysokość tego dodatku

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a. Jak ustalić uprawnienia pracownika do nagrody?
-Co należy rozumieć pod pojęciem „przepracowanego roku”?
-Jak traktować usprawiedliwione nieobecności w pracy?
-Jakie nieobecności traktowane są jako czas przepracowany?

b. Kiedy wypłacamy trzynastkę w niepełnej wysokości?
-Kto i kiedy ma prawo do takiej nagrody?

c. Kiedy można pozbawić pracownik prawa do nagrody?

d. Zasady naliczania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- Od czego zależy wysokość nagrody?
- Co wchodzi w skład wynagrodzenia pracownika?
- Czy dodatek stażowy za czas choroby uwzględnić przy naliczaniu wysokości trzynastki?
- Jakie składniki nie są zaliczane do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
- Jak traktować dodatkowe składniki wynagrodzenia? Wliczać – nie wliczać?

e. Błędnie wypłacona pracownikowi nagroda
- Jak należy postąpić gdy źle naliczono wysokość nagrody?
- Co w przypadku gdy nagroda została wypłacona bezprawnie?
- Czy nagrodę można potrącić z wynagrodzenia pracownika?
- Czy pracownik może wystąpić do sądu z roszczeniem o wypłatę nagrody?

4. Nagroda jubileuszowa

a. Jak liczyć staż pracy uprawniający do nagrody

b. Jakie składniki wynagrodzenia wpływają na wysokość nagrody

c. Kiedy pracownik nagrody nie dostanie

Obiad
Zakończenie godz. 16.30
 

Poleć szkolenie znajomemu