Mamy 9543 aktualnych szkoleń oraz 5249 firm szkoleniowych. Dziś dodano 25 szkoleń.

Szkolenie: Studium wykonalności w pozyskiwaniu funduszy UE

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Fundusze

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 0 22 374 31 31
email: biuro@tql.pl
www.tql.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Studium wykonalności w pozyskiwaniu funduszy europejskich
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Fundusze
Metodyka: Wykłady
Opis: Studium wykonalności stanowi jedno z podstawowych opracowań wymaganych w procesie pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Wiedza jaką zdobędziesz podczas szkolenia dotyczyć będzie zasad opracowywania studium wykonalności w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. Wiedza merytoryczna w zakresie przygotowania studium wykonalności stanowi niezwykle unikalną i poszukiwaną na rynku pracy kompetencje.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Odbyła wiele kursów m.in.: EFS i DIZ - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Ernst & Young Academy of Business - Wybrane elementy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Posiada ogromne doświadczenie praktyczne w zakresie niniejszego szkolenia, obecnie pracuje w koncernie międzynarodowym na stanowisku Business Development Specialist ponadto jest czynnym wykładowcą akademickim.
Wielkość grupy: 12
Program: Program szkolenia:
I. Omówienie programów w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013, w tym priorytetów oraz działań, projektów podlegających dofinansowaniu, beneficjentów, budżetów, instytucji wdrażających, pośredniczących.

II. Zasady przygotowywanie dokumentów o dofinansowanie
- kwalifikowalność kosztów
- procedura zamówień publicznych
- trwałość projektu
- promocja projektu

III. Omówienie opracowanych wniosków
- wskazanie błędów oraz elementów mających wpływ na ocenę projektu

IV. Procedury występowania o środki unijne – krok po kroku

V. Konsultacje

VI. Warsztaty z przygotowania wniosku do Funduszy Strukturalnych

VII. Biznes plan/studium wykonalności projektów inwestycyjnych
- Zasady i cele konstruowania Biznes Planu,
- Struktura Biznes Planu dla projektów dofinansowywanych z UE

VIII. Biznes plan/studium wykonalności projektów realizowanych w ramach funduszy UE
- omówienie studium wykonalności do projektu infrastrukturalnego ZPORR, Biznes planu dla przedsiębiorstw w ramach ZPORR

IX. Studium wykonalności do projektów unijnych– warsztaty
- przygotowanie wybranych części biznes planów dla projektów realizowanych przez uczestników

X. Konsultacje

XI. Aspekty finansowe w dokumentacji do programów

XII. Analiza finansowa w biznes planie na przykładzie przedsiębiorstw
XIII. Budowanie prognoz

XIV. Warsztaty z przygotowania analizy finansowej do Funduszy Strukturalnych

XV. Podstawowe elementy analizy ekonomicznej

XVI. Warsztaty z badania efektywności projektu inwestycyjnego na przykładzie inwestycji realizowanej przez

XVII. Podsumowanie i zakończenie

Harmonogram szkolenia

dzień 1
10.00 Rozpoczęcie szkolenia
10.00 - 11.30 Zajęcia
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa
12.00 - 13.30 Zajęcia
13.30 - 14.30 Lunch
14.30 - 16.00 Zajęcia
16.00 - 16.30 Przerwa kawowa
16.30 - 18.00 Zajęcia
18.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

dzień 2
10.00 Rozpoczęcie szkolenia
10.00 - 11.30 Zajęcia
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa
12.00 - 13.30 Zajęcia
13.30 - 14.30 Lunch
14.30 - 16.00 Zajęcia
16.00 - 16.30 Przerwa kawowa
16.30 - 18.00 Zajęcia
18.00 Zakończenie drugiego dnia szkolenia

dzień 3
8.30 Rozpoczęcie szkolenia
8.30 - 10.00 Zajęcia
10.00 - 10.30 Przerwa kawowa
10.30 - 12.00 Zajęcia
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Zajęcia
14.30 - 15.00 Przerwa kawowa
15.00 - 16.30 Zajęcia
16.30 Zakończenie szkolenia

Wymagania: Grupa docelowa
- Pracownicy samorządowi
- Menedżerowie projektów
- Podmioty partnerstwa publiczno – prywatnego
- Instytucje zainteresowane realizacją inwestycji przy wykorzystaniu dotacji
- Przedsiębiorcy
 

Poleć szkolenie znajomemu