Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: CONTROLLING procesów biznesowych w produkcji

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 0 22 374 31 31
email: biuro@tql.pl
www.tql.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Controlling procesów biznesowych w organizacjach produkcyjnych - warsztaty
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Zarządzanie procesowe trwale wrosło w kulturę biznesową organizacji. Szczególne znaczenie zarządzanie procesowe ma w organizacjach produkcyjnych. Należy podkreślić, że ten styl zarządzanie nie stanowi nowej mody w dyscyplinie zarządzania a jest konkretnym narzędziem podejmowania decyzji menedżerskich. W obszarze produkcji decyzje, skupione są nie koniecznie na najwyższym poziomie zarządzania i mogą nieść za sobą bardzo poważne i długotrwałe konsekwencje. Tym bardziej istotne jest stworzenie sprawnego i efektywnego systemu controlingu procesów biznesowych. Systemu, który pozwoli na podejmowanie świadomych i skutecznych decyzji menedżerskich, w oparciu o bieżące i przeszłe zdarzenia umożliwiając w ten sposób kształtowanie przyszłości wewnątrz organizacji.
Zarządzanie procesowe stanowi wymaganie norm serii ISO 9001, gdzie istotnym staje się również umiejętność oceniania skuteczności i efektywności procesów. Pomiar ten jest możliwy dopiero w sytuacji, kiedy organizacja nauczy się, w jakie sposób zidentyfikować istotne mierniki, tworzące system controlingu procesów biznesowych.
Powszechna w dzisiejszych organizacjach produkcyjnych produkcja zleceniowa stanowi ogromne wyzwanie dla kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za organizację produkcji. Ogromne rygory jakościowe, wymagania w zakresie elastyczności produkcji, rozbudowane typoszeregi produktów, zmienność zleceń – to wszystko wymaga ogromnej uwagi i niesie ryzyko pomyłek. Sprawny i skuteczny system controlingu procesów biznesowych pozwala na zbieranie tylko istotnych informacji i podejmowanie na ich podstawie decyzji, ograniczając ryzyko biznesowe do minimum.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, doktorant w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych. Odpowiadał za jakość w jednej ze spółek giełdowych o profilu produkcyjnym. Był dyrektorem operacyjnym w spółce produkcyjnej, odpowiedzialnym za optymalizację i doskonalenie procesów produkcyjnych.
Konsultant w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, organizacji produkcji, podnoszenia efektywności i skuteczności systemów zarządzania.
Wielkość grupy: 12
Program: I. Wprowadzenie do controlingu procesów biznesowych
pojęcie controlingu w odniesieniu do procesów biznesowych
istota i znaczenie controlingu procesów biznesowych w organizacji produkcyjnej
zasady budowy systemu controlingu procesów biznesowych w organizacji produkcyjnej
controling procesów biznesowych to nie tylko mierzenie wskaźników finansowych

II. Narzędzia operacyjne wspomagające budowę systemu controlingu procesów
analiza metodą ABC
klasyfikacja dostawców i detali
analiza wielkości zamówień
analiza progu rentowności, co rozumiemy przez odcinek bezpieczny i współczynnik bezpieczeństwa
analiza wąskich gardeł
optymalizacja wielkości partii
wyliczanie prowizji
analiza rabatów
analiza obszaru sprzedaży w odniesieniu do procesów wytwórczych
analiza wartości
analiza XYZ

III. Narzędzia strategiczne wspomagające budowę systemu controlingu procesów
krzywa doświadczeń
produkować czy kupować – podstawy podejmowania decyzji o outsourcingu
zarządzanie kooperacją na poziomie strategicznym
analiza konkurencji
analizy portfelowe
cykl życia produktu z punktu widzenia zarządzania produkcją

IV. Mapowanie procesów biznesowych jako narzędzie zbierania informacji z procesu
zasady i metodyki mapowania procesów
cel i zakres mapy procesu
czemu nie zaczynać od kupowania narzędzi do mapowania
oznaczanie interesujących nas wielkości na powstających mapach
analiza zmian i trendów w oparciu o zapisy z map
mapa jako narzędzie identyfikacji niekontrolowanych zapasów międzyoperacyjnych
mapa jako narzędzie identyfikacji wąskich gardeł
mapa jako narzędzie normowania produkcji i rozliczania zespołu pracowników produkcyjnych

Metodyka
Szkolenie ma charakter autorski i zostało opracowane w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu i optymalizacji ich systemów zarządzania. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów, jakie przynieśli na salę szkoleniową razem z sobą. Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami – to wszystko sprawi, że udział w szkoleniu wpłynie wymiernie na wyniki uczestników w realizacji codziennych obowiązków zawodowych


Wymagania: Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania. Szczególnie adresowane jest do kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją, za sterowanie procesami w organizacji. Szkolenie stanowi cenne narzędzie pracy dla pełnomocników odpowiedzialnych za utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania zgodnych z normami międzynarodowymi ISO
 

Poleć szkolenie znajomemu