Mamy 8534 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: System ocen okresowych i rozmowa oceniająca

Kategoria: HR / Rekrutacja

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Półtorak
tel.: 604 628 484
email: szkolenia@itcgrupa.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: System ocen okresowych i rozmowa oceniająca w administracji publicznej
Kategoria: HR / Rekrutacja
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Jednym z atutów systemu ocen okresowych jest możliwość jego wszechstronnego wykorzystania: w planowaniu zatrudnienia, projektowaniu działań motywacyjnych, awansów, przeniesień pracowników na inne stanowiska, planowaniu ścieżek rozwoju, w polityce wynagrodzeń. Stosowanie formalnego systemu ocen pracowniczych w założeniu ma przynosić korzyści dla organizacji i pracowników. Fachowe ocenianie wpływa na odpowiednie wykorzystanie potencjału zatrudnionych. Z kolei pracownikom dostarcza informacji o ich atutach i obszarach rozwojowych. Rozumienie procesu oceny i emocji, które się pojawiają w związku z ocenianiem, sztuka udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz przyjęcia oceny są niezbędne w działaniach zawodowych pracowników administracji publicznej.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Jolanta Porębska

Specjalizacja zawodowa: rozwój osobisty i zawodowy w procesie zmian, systemy wspierające zarządzanie personelem, kształcenie ustawiczne, wielokulturowość, outplacement indywidualny
zarządzanie kompetencjami i różnorodnością; audyt menedżerski; AC / DC, systemy ocen; diagnozy: systemów motywacyjnych, relacji zespołowych, satysfakcji z zatrudnienia, kultury organizacyjnej, sytuacji specyficznych; zarządzanie różnorodnością, doradztwo dla ludzi i firm w zmianach, wyzwaniach, sytuacjach trudnych. Praktyk.

Doświadczenia zawodowe w trzech równoległych, wielokulturowych obszarach:

menedżerskim - funkcje kierownika i szefa projektów oraz menedżera Departamentu Szkoleń i Rozwoju w Ernst & Young MCS Sp. z o.o i Audyt S.A., dyrektora personalnego i członka zarządu w Intentia Vimex / partner IBM, Warszawa, Stockholm

doradczym - konsultant w: Brinkmann & Landwehrmann Investment Banking / Management Focus International /euroMerger oraz Recruitment Int. Aktualnie projekty w ramach Human Capital Expert. Przykłady: audyty personalne, diagnozowanie, opisy stanowisk i profili kompetencyjnych, AC/DC, budowa ścieżek rozwoju, projektowanie, konsultowanie, wdrażanie i monitoring systemów ocen okresowych i oceny 180/360 (dla zarządu, menedżerów, specjalistów), badanie potrzeb i nastrojów pracowniczych; sukcesja stanowisk, diagnozy współpracy, motywacji, outplacement, zarządzanie różnorodnością, autorski program doradczy dla osób w zmianie zawodowej

kształcenia ustawicznego - trener, szkoleniowiec, wykładowca. Przykłady: realizacja programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej i specjalistów służb publicznych i biznesu (umiejętności interpersonalne, strategia HR, zarządzanie ludźmi, rekrutacja i selekcja, budowanie zespołów, system okresowych ocen, ocena zintegrowana, rozmowy oceniające, metodologia AC/DC, zarządzanie procesem rozwoju, zarządzanie sobą w zmianie zawodowej i in.); autorka wieloletniej strategii szkoleń i rozwoju „Akademia Fournier”, wdrożonej na rynek CEE. Współautorka Ośrodka Studiów Otwartych E&Y, budowa podwalin Akademii (Edukacyjnej) E&Y, innowacyjne programy rozwojowe

Ekspert Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt „NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”, Uniwersytet Otwarty.

Akredytowany ekspert projektów EFS.

Autorka konspektu merytorycznego i trener wiodący ogólnopolskiego Studium Zarządzania Kapitałem Ludzkim, wykładowca studiów podyplomowych: „ZZL” i „Zarządzanie ludźmi w firmie”, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, trener w projektach „Alternatywne formy zatrudnienia”, „Profesjonalizacja kadr”, „Inwestycja w kadry”. Działania dla pracowników służb publicznych i biznesu.

Ekspert w konferencjach branżowych dotyczących kapitału ludzkiego.

Projekty Phare, Tempus. Charakterystyki i opisy zawodów / specjalizacji - dla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (koordynacja Banku Światowego, MPiSS, British Council).
Publikacje: od r. 1994 autorka artykułów i opracowań z zakresu ZKL - kolejno dla „Personel”, „Gazeta Menedżera”, „Praca i kariera”, „Gazeta Prawna”, CEO, CFO. Współautorka unikalnego opracowania w projekcie Smartup Wiosna 2006: „Manual. Twoje pierwsze kroki na drodze rozwoju zawodowego”, dedykowanego studentom i absolwentom. Publikacje w ramach Wyd. BECK, IPiSS. Ekspert portalu hrnews.pl.

Wykształcenie: wyższe, Uniwersytet Warszawski. Praca mgr z zakresu andragogiki.

Program: Cel ogólny:
o uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z systemem ocen okresowych – pierwszą i kolejną oceną w służbie cywilnej, zgodnie z wymaganiami Ustawy
o uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie z emocjami pojawiającymi się w związku z oceną formalną
o uczestnicy poznają zasady skutecznego oceniania, prowadzenia rozmowy oceniającej i uczestnictwa w takiej rozmowie jako podwładny
Cele operacyjne szkolenia:
1. poszerzenie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień systemu ocen okresowych
2. rozumienie celów, zasad i korzyści systemu oceny okresowej
3. rozumienie kryteriów oceny formalnej i sposobu opisu kompetencji
4. rozwijanie umiejętności efektywnego przygotowania do rozmowy oceniającej z punktu widzenia przełożonego i podwładnego
5. rozwijanie logicznego, konstruktywnego i zrozumiałego przekazu w trakcie oceny okresowej
6. budowanie świadomości dotyczącej złożoności procesu oceny
7. wymiana refleksji i doświadczeń

Dzień I
1. Przywitanie – przedstawienie się prowadzącego i uczestników.
Cel i zakres warsztatu, metody pracy.

2. Wprowadzenie – Nasze doświadczenia i refleksje dotyczące procesu oceniania. Proces oceny formalnej w naszej organizacji.


3. Definicja, cele i zasady systemu ocen pracowniczych w rozumieniu wytycznych; złożoność i waga systemu oraz rozumienie specyfiki procesu, procedur i narzędzi oceny.

4. Ocena bieżąca a ocena okresowa – czy i jakie widzimy różnice? Czy i jakie dostrzegamy korzyści systemu ocen okresowych z punktu widzenia: 1. pracownika, 2. pracodawcy.

5. Czym są kryteria i kompetencje oceny i do czego służą? Kryteria ogólne vs zdefiniowane – czy jest różnica i na co ona wpływa w ocenie? Skala oceny.

6. Czynniki wpływające na obiektywizację i efektywność procesu oceny formalnej. Przykłady sytuacji i powodów zbyt niskich i zbyt wysokich ocen i ich wymierne konsekwencje.

7. Rozpoczęcie ocen formalnych w organizacji jako proces związany z emocjami. Co to dla nas oznacza? Czy można zrozumieć emocje?

Dzień II

1. Wstęp - przywitanie, przypomnienie kluczowych wątków.

2. Skąd wiemy, jak pracownik pracuje? Źródła informacji o wynikach i działaniach pracownika. Jak prowadzić obserwację?

3. Czym jest rozmowa oceniająca i po co ją planować? Na czym polega planowanie takiej rozmowy i co nam daje?

4. W jaki sposób udzielam pozytywnej, a w jaki - negatywnej informacji zwrotnej pracownikowi? Czy chwalę podwładnego? Rola konstrukcji komunikatów i komunikacji niewerbalnej.

5. Rejestrowanie emocji w trakcie rozmowy oceniającej.

6. Czym są psychologiczne błędy oceniania.

7. Symulacja rozmowy oceniającej.

8. Moje osobiste wyzwania w procesie oceny.

9. Podsumowanie; podziękowanie. Zamknięcie szkolenia.

 

Poleć szkolenie znajomemu