Mamy 9603 aktualnych szkoleń oraz 5242 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawa i obowiązki w trakcie kontroli podatkowej

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Wójcik
tel.: (12)622 86 05, 515 031 870
email: monika.wojcik@ecddd.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli podatkowej
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Program: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami kontroli podatkowej przeprowadzanej zarówno w trybie przepisów Ordynacji podatkowej, jak i w trybie przepisów ustawy o kontroli skarbowej. W trakcie warsztatów zostaną omówione m.in. zasady wszczęcia kontroli podatkowej, uprawnienia kontrolujących i skorelowane z nimi obowiązki kontrolowanych, sankcje związane z zachowaniem uznawanym za utrudnianie kontroli, zasady korygowania deklaracji podatkowych, tryb postępowania po zakończeniu kontroli, etc. Uzupełnienie wykładu licznymi i ciekawymi przykładami z praktyki pozwoli przyswoić przekazywaną wiedzę i ułatwi późniejsze jej wykorzystanie w trakcie postępowania kontrolnego.

I – Kontrola podatkowa w przepisach Ordynacji podatkowej

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli podatkowej
2. Osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego w zakresie kontroli podatkowej
3. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
4. Termin wszczęcia kontroli podatkowej
5. Sytuacje, w których wszczęcie kontroli podatkowej następuje bez uprzedniego zawiadomienia kontrolowanego
6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej i zasady jego doręczania, nieobecność kontrolowanego
7. Zasady kontroli podatkowej wszczętej po okazaniu legitymacji służbowej, zasada fruit of poisoned tree
8. Termin zakończenia kontroli podatkowej
9. Zasady przeprowadzania czynności kontrolnych:
* podmioty obecne w trakcie czynności kontrolnych
* miejsce przeprowadzania czynności kontrolnych
* oświadczenie kontrolowanego o stanie majątkowym
10. Uprawnienia kontrolujących
* poruszanie się po jednostce kontrolowanej
* udostępniania dokumentacji, danych elektronicznych
* zbieranie i zabezpieczenie dowodów
* oględziny terenu, budynku, lokalu mieszkalnego, przeszukanie lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń i rzeczy
11. Obowiązki kontrolowanych
* realizacja żądań kontrolujących
* umożliwienie utrwalania stanu faktycznego
* dokumentacja w języku obcym
* wyjaśnienia dotyczące przedmiotu kontroli
12. Protokół kontroli
13. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli
14. Obowiązki informacyjne kontrolowanego po zakończeniu kontroli
15. Kary porządkowe
16. Odpowiednie stosowanie przepisów o kosztach postępowania podatkowego do kontroli podatkowej – kiedy kontrolowany może ponieść dodatkowe koszty związane z kontrolą podatkową
17. Korekta deklaracji a kontrola podatkowa w przepisach Ordynacji podatkowej

II. Kontrola podatkowa przeprowadzana w oparciu o ustawę o kontroli skarbowej

1. zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli skarbowej
2. kontrola podatkowa przeprowadzana ramach kontroli skarbowej
* zasady wszczęcia kontroli
* zasady przeprowadzania czynności kontrolnych
* kontrola krzyżowa
* zasady korekty deklaracji podatkowej w przepisach ustawy o kontroli skarbowej
* zakończenie postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej
* odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej

III. Utrudnianie kontroli podatkowej jako czyn zabroniony w K.k.s. - zachowanie kontrolowanego podlegające karze za przestępstwo skarbowe bądź wykroczenie skarbowe
Świadczenia dodatkowe: certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem
 

Poleć szkolenie znajomemu