Mamy 8386 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Wykłady
Opis: Adresatami szkolenia są pracownicy Wykonawców odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przetargi. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego uczestniczenia w postępowaniach przetargowych bez szkody dla Wykonawców.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi doktorant Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetem Cergy-Pontoise w Paryżu – w zakresie ekonomii. Nauczyciel akademicki (asystent) z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania jakością. Jako praktyk, od 2009 roku Auditor Systemów Zarządzania Jakością w administracji publicznej. Uczestniczył w licznych szkoleniach, w tym dla Pełnomocnika ds. systemu antykorupcyjnego i grupy roboczej z zakresu wdrażania systemu antykorupcyjnego. Związany z rynkiem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego. Uczestniczy w realizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, m. in. jako członek stałej Komisji Przetargowej ds. Inwestycyjnych. Powoływany do prac w Komisjach przetargowych także do realizacji postępowań na dostawy i usługi. Co rocznie uczestniczy w realizacji ponad 60 postępowań ”przetargowych” po stronie Zamawiającego. Trener z zakresu Prawa zamówień publicznych i Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą serii 9000.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia
I. Zasady udzielania zamówień publicznych.
II. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
III. Dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
IV. Zapytania o udzielenie wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
V. Tworzenie konsorcjum.
VI. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów.
VII. Uzupełnianie dokumentów.
VIII. Zasady wnoszenia wadium.
IX. Kiedy zamawiający ma prawo zatrzymać wadium.
X. Zwracanie wadium.
XI. Okres związania ofertą jako zabezpieczenie interesu wykonawcy.
XII. Podstawy wykluczenia wykonawcy.
XIII. Podstawy odrzucenia oferty.
XIV. Formy rozliczenia zamówienia (ryczałt, kosztorys).
XV. Co po unieważnieniu postępowania?
XVI. Dokonywanie wglądu do ofert.
XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom.
 

Poleć szkolenie znajomemu