Mamy 9176 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Cyfrowa kreatywność a edukacja

Dzisiaj technologia pozwala uczniom na wszystkich poziomach nauczania tworzyć własne utwory muzyczne, blogi, animacje, podkasty, filmy i wiele innych osobistych multimedialnych dzieł. Szkoły powinny jak najszerzej czerpać z tej możliwości - wynika z badań BECTA, brytyjskiej agencji rządowej zajmującej się wdrażaniem technologii w edukacji.


Z analiz agencji BECTA wynika, że korzyści dla osób uczących się i lepsze ogólne wyniki dla instytucji edukacyjnych mają miejsce wówczas, gdy uczniowie mają możliwość pracy nad własnymi projektami cyfrowymi i gdy wykorzystują swoją kreatywność. Okazało się również, że najlepsze rezultaty osiągają uczniowie, którzy są kwalifikowani do grupy „osób mających trudności w nauce", czyli teoretycznie ci, do których najtrudniej dotrzeć z przekazem edukacyjnym.

Naukowcy z Uniwersytety w Liverpool prowadzili swoje badania jakościowe na grupie uczniów szkoły New Rush Hall w angielskim hrabstwie Essex, która jako pierwsza wdrożyła programy cyfrowej kreatywności w nauczaniu, a także 10 innych szkołach specjalizujących się w kształceniu młodzieży z problemami emocjonalnymi i społecznymi, które skorzystały z doświadczeń projektu pilotażowego. Celem ich badań było:

  • analiza doświadczeń szkół pracujących z trudną młodzieżą podczas wprowadzania technologii cyfrowych na zajęciach;
  • zebranie danych świadczących o rzeczywistym wpływie cyfrowej kreatywności na wyniki, postawy, zachowanie, proces uczenia się uczniów oraz metody pracy nauczycieli;
  • opracowanie wytycznych pod kątem strategii działań edukacyjnych w celu wspierania nauczycieli w pracy z nowymi technologiami.

Motywacja, zaangażowanie i wytrwałość w realizacji celów edukacyjnych

Uczniowie dotychczas „wyłączeni" z procesu uczenia się, zaczęli angażować się w zajęcia - zwłaszcza gdy realizowane działania dotyczyły obszaru ich zainteresowań, zaś ich efektem były konkretne i „profesjonalne" dzieła. Chętnie pokazywali swoim rodzicom, nauczycielom i rówieśnikom efekty ich pracy. Wychowawcy klas odnotowali pełną obecność uczniów na zajęciach, w których mieli możliwość wykorzystania swojej kreatywności...

Więcej na Edunews.plData publikacji: 2009-05-06
Strony: 1

Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają absolwentów polskich uczelni., Sześć uczelni wyższych weźmie udział w Polskiej Akademii Dzieci, Małopolska otwarta na wiedzę, Pieniądze są dla studentów!, Trudna sytuacja polskiej młodzieży na rynku pracy,