Mamy 8480 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Kształcenie wspomagane przez technologie w walce z wykluczeniem społecznym

Coraz częściej przechodzimy do cyberprzestrzeni. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) stały się częścią naszego życia i przenikają wiele aspektów naszej działalności, takich jak środowiska pracy, codzienne komunikacje i relacje, załatwianie spraw administracyjnych. Stały się głównym priorytetem i siłą napędową polityki, gospodarki oraz edukacji.


Musimy teraz wspierać dalszy rozwój cyfrowej równości, aby zapewnić integrację społeczną w ramach lub poprzez ten proces przechodzenia do cyberprzestrzeni.

Wiele osób zgadza się obecnie, że większość koncepcji cyfrowej nierówności szans lub tak zwanego wykluczenia cyfrowego musi być ponownie rozważona, ponieważ samo dostarczenie sprzętu komputerowego, oprogramowania i dostępu do Internetu nie jest gwarancją e-integracji i wspierania integracji społecznej. W rzeczywistości, musimy upewnić się, że są one w sposób skuteczny wdrażane we wspólnotach, instytucjach i społeczeństwach i wykorzystywane przez jednostki w celu aktywnego udziału w realnych praktykach społecznych (Warschauer, 2003)...

Więcej na Edunews.pl

 


Data publikacji: 2010-05-05
Strony: 1

Dyplom dobrej uczelni to za mało, by pracować , Ruszają zapisy na kursy Uniwersytetu Otwartego UW, Mózg zawsze pyta, dlaczego ma się czegoś uczyć, Raport: w Polsce na powszechne czesne jest za wcześnie, "Energia nauki" dla uczniów z 20 szkół,