Mamy 8516 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Programowanie w języku C++

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
email: szkolenia@infotraining.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Programowanie w języku C++
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Kurs przeznaczony dla programistów chcących nauczyć się profesjonalnego programowania w języku C++. W trakcie kursu omawiane są podstawowe pojęcia języka C++, takie jak programowanie klas, dziedziczenie i polimorfizm, zarządzanie pamięcią, składowe dynamiczne oraz statyczne. Kurs polecany jest także dla programistów języka C, którzy chcą nauczyć się poprawnego programowania obiektowego w C++.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 10
Program: Struktura programu w języku C++

Typy danych, operatory i instrukcje sterujące

Funkcje i moduły

* Pliki nagłówkowe
* Pliki źródłowe
* Preprocesor
* Przestrzenie nazw

Łańcuchy znaków

Wskaźniki, tablice i C-łańcuchy

Zarządzanie pamięcią za pomocą operatorów new i delete

* Operator new
* Operator delete
* Dynamiczne zarządzanie pamięcią tablic
* Obsługa błędów związanych z operatorem new

Programowanie obiektowe w C++

* Struktura klasy
* Funkcje składowe
* Konstruktory
* Przeciążenie funkcji
* Definiowanie operatorów dla klas

Optymalizacja efektywności kodu

* Funkcje rozwijane w miejscu wywołania

Referencje i stałe

* Konstruktory kopiujące i przekazywanie parametrów
* Referencje
* Stałe
* Stałe funkcje składowe
* Wskaźniki stałych i stałe wskaźniki

Klasy zaprzyjaźnione i inne typy

* Automatyczna konwersja typów
* Słowo kluczowe explicit
* Funkcje zaprzyjaźnione
* Funkcje konwersji
* Słowo kluczowe friend i programowanie obiektowe

Obsługa wyjątków

* Powody wprowadzenia obsługi wyjątków
* Koncepcja obsługi wyjątków
* Standardowe klasy wyjątków
* Przykład obsługi wyjątku
* Obsługa nieoczekiwanych wyjątków
* Funkcje pomocnicze obsługi błędów

Obsługa wyjątków w klasach

* Klasy wyjątków
* Wyjątki w destruktorach
* Wyjątki i deklaracje interfejsów
* Projektowanie klas wyjątków
* Wyrzucanie standardowych wyjątków
* Bezpieczeństwo wyjątków

Dziedziczenie jednobazowe

* Dziedziczenie i konstruktory
* Implementacja klas pochodnych
* Wykorzystanie klasy pochodnej
* Konstruktory obiektów klasy bazowej

Funkcje wirtualne i polimorfizm

* Statyczne i dynamiczne wiązanie funkcji
* Przeciążenie i przesłanianie
* Dostęp do parametrów klasy bazowej
* Destruktory wirtualne
* Dziedziczenie prywatne i deklaracje dostępu
* Polimorfizm w języku C++
* Przykład zastosowania polimorfizmu

Strumienie

* Strumienie std::cin, std::cout oraz std::err
* Strumienie plikowe

Dziedziczenie wielobazowe

* Przykład dziedziczenia wielokrotnego
* Problemy związane z dziedziczeniem wielobazowym
* Wirtualne klasy bazowe

Łączenie programów w języku C++

* Łączenie zewnętrzne
* Pliki nagłówkowe
* Organizacja kodu - bariery #include
* Kompilacja funkcji main()
 

Poleć szkolenie znajomemu