Mamy 9369 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Procedury wewnętrzne zarządzania projektem

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Dombrowska
tel.: 782999333
email: Ewa.Dombrowska@cre-edukacja.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Procedury wewnętrzne zarządzania projektem
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania projektem.

Korzyści uczestnictwa w szkoleniu

Zapoznanie się oraz zrozumienie zasad przygotowania i zarządzania projektem;
Uzyskanie wiedzy w zakresie kluczowych zasad zarządzania projektem, determinujących poprawne zamknięcie finansowe i administracyjne projektu;
Przygotowanie się do kontroli zewnętrznej projektu oraz prawidłowej archiwizacji dokumentacji projektowej;
Uzyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności obejmujących obszar zarządzania zmianą w projekcie z wykorzystaniem wyników ewaluacji projektu.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego - Wydział Prawa i Administracji, Instytutu Europejskiego /Ośrodek Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego/ oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na Kierunku Prawo Wspólnot Europejskich. Aktualnie studia doktoranckie w zakresie zarządzania projektami.

Specjalizacja

Zarządzanie projektami
Europejski Fundusz Społeczny
Polityka zatrudnienia i rynku pracy
Partnerstwa narodowe i ponadnarodowe
Polityka regionalna

Doświadczenie

Doradca ds. zarządzania projektem systemowym w ramach PO Kapitał Ludzki 2007 - 2013 „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego” - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Międzynarodowy Ekspert ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich i Rynku Pracy – Projekt CARDS 2004 „Local Partnerships for Employment – Phase 2”- przygotowanie Republiki Chorwacji do członkostwa w strukturach Unii Europejskiej /projekt 2005 – 2008/.
Doradca ds. zarządzania projektami – Kancelaria Doradców i Audytorów KDA.
Członek (zastępca) Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Województwo Wielkopolskie).
Członek (zastępca) Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006 /Ministerstwo Rozwoju Regionalnego/.
Doradca i ekspert - m.in. w projektach regionalnych: Projekt Phare 2000 HRD – Rozwój Lokalnych Porozumień na Rzecz Zatrudnienia /Region Lubelski/, Projekt Phare 2001 HRD – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich /Region Wielkopolski, Śląski, Kujawsko - Pomorski/; Projekt EFS „Zawody przyszłości w Wielkopolsce”.
Akredytowany Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS) /Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości/.
Wykładowca m.in.: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Doradca: instytucje sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania i zarządzania projektami oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Zrealizowane projekty szkoleniowe

W latach 2002 – 2012 zostało zrealizowanych ponad 500 autorskich szkoleń, o szacunkowej liczbie ponad 3000 godzin szkoleniowych, w tym około 1000 godzin szkoleniowych w projektach zagranicznych.
Program: Zarządzanie integracją i zakresem merytorycznym projektu

Struktura zarządzania projektem
Etapy opracowanie dokumentacji technicznej projektu
Opracowanie pomysłu na projekt – tworzenie ramowego planu projektu
Fazy oraz etapy realizacji projektu
Analiza zagrożenia i ryzyka dla realizacji projektu
Definiowanie działań, rezultatów i celów projektu
Opracowanie karty działań cząstkowych projektu, planu zarządzania projektem, karty projektu, struktury podziału pracy
Partnerstwo w ramach projektu
Promocja projektu

Zarządzanie czasem

Procesy zarządzania czasem w projekcie
Tworzenie i kontrola harmonogramu projektu

Zarządzanie kosztami

Procesy zarządzania kosztami projektu
Szacowanie, budżetowanie i kontrola kosztów
Konstrukcja budżetu zadaniowego

Zarządzanie zasobami ludzkimi (zespołem projektowym)

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie
Planowanie organizacyjne zasobów ludzkich w projekcie
Kształtowanie zespołu projektu
Zespół projektowy – zasady zarządzania i koordynowania pracy
Osiąganie celów projektu a zespół projektowy
Reguły zarządzania zespołem projektowym

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Rozwiązania stosowane w zarządzaniu ryzykiem w projektach
Rodzaje ryzyka w projektach
Perspektywa czasowa zarządzania ryzykiem w projektach
Planowanie zarządzania ryzykiem
Identyfikacja, pomiar i kontrolowanie ryzyka
Metodologia wykorzystania technik zarządzania ryzykiem
Wykorzystanie i zastosowanie wyników wybranych technik
Metody analizy ryzyka projektów

Nieprawidłowości i proces kontroli w projekcie

Nieprawidłowości finansowe i merytoryczne w projektach

Zasady uznawania wydatków za kwalifikowalne
Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie
Weryfikacja wydatków kwalifikowanych z budżetem
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
Kontrola finansowa w projektach
Zasady przeprowadzania kontroli
Zalecenia pokontrolne i weryfikacja ich wdrożenia

Ewaluacja projektu (audyt merytoryczny) i jej wpływ na wyniki audytu finansowego projektu

Zasady systemu ewaluacji projektów
Metody prowadzenia ewaluacji projektów
Wymogi formalne dowodów źródłowych
Wymogi merytoryczne dokumentacji projektowej
Stan prawny projektu
Weryfikacja danych merytorycznych z dokumentami projektu
Audyt finansowy a ewaluacja projektu
 

Poleć szkolenie znajomemu