Mamy 9556 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworzenia i prowadzenia składu podatkowego.

Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Podatek akcyzowy
- źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego
- zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

2. System składów podatkowych
- otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
- warunki prowadzenia składu podatkowego
- obowiązki prowadzącego skład podatkowy
- obowiązki składu podatkowego magazynującego wyroby akcyzowe osób trzecich
- ewidencje prowadzone w składzie podatkowym

3. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi
- procedura zawieszenia poboru akcyzy
- procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (przemieszczanie z zastosowaniem systemu, procedury awaryjne)
- dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi (wypełnianie Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego – ADT; obieg kart ADT; elektroniczny administracyjny dokument – e-AD, dokument zastępujący e-AD)
- warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym

4. Dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłacona akcyzą (Uproszczony Dokument Towarzyszący, obieg kart UDT)
- zabezpieczenia akcyzowe (formy i rodzaje zabezpieczeń; zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych, w tym także za pomocą elektronicznego systemu; zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego)
- szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
+ podmiot pośredniczący
+ zarejestrowany odbiorca
+ zarejestrowany wysyłający
+ import i eksport, a nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym

5. Zwolnienia akcyzowe
- case studies
- panel dyskusyjny

Wymagania: Adresaci szkolenia:

kadra zarządzająca przedsiębiorstwem
dyrektorzy finansowi
główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się problematyką związaną z organizacją i prowadzeniem składu podatkowego
osoby zajmujące się przygotowaniem dokumentacji oraz praktyczną realizacja procedur w zakresie prowadzenia składu podatkowego
osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu