Mamy 9361 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: AKADEMIA VAT 2019

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 225831006
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: AKADEMIA VAT 201
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia podstawowe oraz zaawansowane aspekty VAT. Kurs rozpoczyna się wprowadzeniem do podatku VAT, zaś w kolejnych modułach omawiane są coraz bardziej skomplikowane zagadnienia. Prezentowane zagadnienia uwzględniają zmiany w przepisach dotyczących podatku, które obowiązują od roku 2013 oraz te, które wejdą w życie w 2014 r.

Korzyści dla uczestników kursu:
Osoby uczestniczące w kursie poznają od podstawa zasady opodatkowania transakcji VAT. Kurs obejmuje nie tylko wyjaśnienie przepisów ale również liczne przykłady praktyczne poparte orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Program: DZIEŃ I

1. Podatek VAT w UE i w Polsce
a) źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,
b) zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
c) możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych,
d) źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
e) indywidualne interpretacje podatkowe,
f) organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
g) rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wykładni przepisów.

2. Przedmiot opodatkowania:
a) czynności podlegające opodatkowaniu
b) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.
c) Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT:

3. Odpłatna dostawa towarów
a) definicja pojęcia „towar”,
b) dostawa towarów a przeniesienie prawa własności,
c) warunki dostawy (INCOTERMS) a moment jej dokonania,
d) wieczyste użytkowanie gruntów,
e) leasing finansowy.

4. Odpłatne świadczenie usług
a) definicja terminu „usługa”
b) identyfikacja usługi (klasyfikacje statystyczne)
c) czynności niestanowiące świadczenia usług,
d) usługi kompleksowe,
e) moment wykonania usługi,
f) refakturowanie usług.

5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
a) darowizny,
b) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
c) przekazania na rzecz pracowników,
d) imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze firmowe,
e) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na
cele prywatne,
f) akcje marketingowe,
g) prezenty o małej wartości,
h) próbki,

6. Podatnik podatku VAT:
a) podatnicy zagraniczni,
b) odwrotne obciążenie w VAT
c) samonaliczenie podatku a podatnik VAT,
d) obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
e) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z obowiązku rejestracji.

7. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
d) powstanie obowiązku podatkowego w przypadku przedterminowego lub
spóźnionego wystawienia faktury,
e) szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego –
transport, budownictwo, media, najem, dzierżawa, dostawa nieruchomości,
sprzedaż licencji, praw autorskich,

8. Podstawa opodatkowania
a) definicja terminu „obrót”
b) czynności nieodpłatne,
c) barter,
d) dotacje opodatkowane podatkiem VAT,

9. Stawki podatku:
a) stawki,
b) przepisy przejściowe dotyczące podwyższenia stawek podatkowych,
b) stawka preferencyjna 8%,
c) praktyczne przykłady opodatkowania transakcji stawką w wysokości 5%,
d) stawka 0%,


DZIEŃ II

1. Zwolnienia z VAT
a) zwolnienie przedmiotowe,
b) zwolnienia podmiotowe,
c) dokumentowanie transakcji zwolnionych.

2. Odliczenie VAT
a) prawo do odliczenia VAT
b) dokumenty uprawniające do odliczenia,
c) współczynnik,
d) terminy zwrotu,
e) ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego
f) wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

3. Fakturowanie
a) Podstawy prawne dotyczące faktur VAT
b) Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:
c) Jak korygować błędy w fakturach:
d) Faktury elektroniczne:
e) Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem.

4. Ulga na złe długi:
a) pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
b) warunki skorzystania z ulgi,
c) ujęcie ulgi w deklaracjach VAT,
d) sankcja VAT,
e) ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi.

5. Procedury szczególne opodatkowania VAT:
a) opodatkowanie na zasadach marży,
b) usługi turystyczne,
c) rolnicy ryczałtowi,
d) sprzedaż towarów używanych,
e) sprzedaż dzieł sztuki,
f) faktury w procedurach szczególnych.


DZIEŃ III

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) pojęcie WDT,
b) transakcje nieodpłatne jako WDT,
c) podstawa opodatkowania w WDT,
d) warunki stosowania stawki 0% VAT,
e) magazyn konsygnacyjny.

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) obowiązek podatkowy,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania w WNT,
e) magazyn konsygnacyjny.

3. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
a) miejsce świadczenia usług,
b) dokumentowanie transakcji,
c) uproszczenia,
d) wymogi państw UE.

4. Nabywca jako podatnik VAT:
a) nabywca towaru jako podatnik,
b) podstawa opodatkowania,
c) obowiązek podatkowy.

5. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie,
f) podstawa opodatkowania.

6. Import towarów:
a) definicja importu,
b) procedura uproszczona w przypadku importu towarów,
c) obowiązek podatkowy VAT,
d) zasady ustalania podstawy opodatkowania.

7. Świadczenie usług w obrocie międzynarodowym:
a) import usług,
b) miejsce świadczenia,
c) podstawa opodatkowania,
d) stawki podatku,

Wymagania: Adresaci szkolenia:

księgowi,
pracownicy działów finansowo-księgowych,
kontrolerzy finansowi,
kandydaci na doradców podatkowych,
kandydaci na biegłych rewidentów
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe serwis kawowy lunch certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu