Mamy 8498 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane do osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw lub rachunkowości, kadry kierowniczej pionów niefinansowych, pracowników banków, wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą znali podstawowe pojęcia, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przez pryzmat finansów. Będą swobodnie poruszali się w świecie pojęć finansowych co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Będą umieli analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, podejmować decyzję w oparciu o kryterium opłacalności. Nauczą się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. FUNKCJONOWANIE W POLSKIEJ GOSPODARCE
a. Rola stóp procentowych w gospodarce
• Czym są stopy procentowe.
• Kiedy są one zmieniane i przez kogo.
• Na co wpływają stopy procentowe
• Stopy procentowe a koszt kredytu
b. Kursy walutowe
• Od czego zależy kurs polskiej złotówki
• Czynniki wpływające na zmiany kursowe walut obcych
• Ryzyko walutowe w działalności przedsiębiorstwa oraz sposoby jego ograniczania
c. System emerytalny w Polsce
• Charakterystyka obecnego systemu emerytalnego
• "Zaprojektowanie" własnej emerytury
• Porównanie systemów z innymi krajami
d. Rynek pracy

2. CHARAKTERYSTYKA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
a. Bilans
• Charakterystyka majątku firmy - aktywa trwałe i obrotowe
• Charakterystyka źródeł finansowania – kapitał własny i zobowiązania
• Co można wyczytać z bilansu, na co zwrócić uwagę
b. Rachunek zysków i strat
• Przychody i ich podział
• Koszty – ich klasyfikacja
• Skąd biorą się zyski
• Czym są zyski "papierowe"
c. Rachunek z przepływów pieniężnych (cash flow)
• Rodzaje przepływów pieniężnych: działalność operacyjna, finansowa i inwestycyjna
• Koszty a wydatki
• Zysk a środki pieniężne (gotówka)
• Jak ocenić strukturę rachunku przepływów pieniężnych
d. Amortyzacja
• Pojęcie i cele amortyzacji
• Wpływ stosowania amortyzacji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
e. Ćwiczenia praktyczne - co można wyczytać ze sprawozdań spółek publicznych

3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA - OCENA WIARYGODNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
a. Płynność finansowa
• Narzędzia służące do pomiaru płynności
• Jak odczytać pierwsze zagrożenia
• Jak uzdrowić kondycję płynnościową firmy
b. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
• Analiza zadłużenia
• Analiza rentowności
• Analiza sprawności działania
c. Wstępna wycena przedsiębiorstwa
• Metoda porównawcza
• Wykorzystanie wskaźników rynkowych
d. Ćwiczenia praktyczne wraz z przeprowadzeniem własnej analizy

4. PODEJMOWANIE DECYZJI KRÓTKOTERMINOWYCH
a. Możliwości lokowania środków pieniężnych na rynku
b. Charakterystyka akcji, obligacji, lokat bankowych
c. Pułapka płynności, czyli jak bankrutują przedsiębiorstwa przynoszące zyski?
Wymagania: Doświadczenie menedżerskie, brak wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości.
 

Poleć szkolenie znajomemu