Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Szkolenie: PHP - PODSTAWY PROGRAMOWANIA

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PHP - PODSTAWY PROGRAMOWANIA
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane do projektantów aplikacji internetowych zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań opartych o PHP. Celem szkolenia jest poznanie możliwości, jakie daje język skryptowy PHP podczas tworzenia dynamicznych stron WWW i bazodanowych aplikacji internetowych wykorzystujących PHP.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA:
Nabycie wiedzy umożliwiającej tworzenie dynamicznych elementów stron internetowych. Zdobycie umiejętności pozwalających tworzyć oraz rozwijać bazodanowe aplikacje internetowe. Zaznajomienie się aplikacjami server-side oraz językiem PHP.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: 1. WSTĘP DO APLIKACJI SERVER-SIDE
• relacje pomiędzy serwerem a przeglądarką
• metody protokołu http.

2. PODSTAWY PISANIA SKRYPTÓW PHP
• składnia skryptu
• podstawowe funkcje
• operacje na ciągach i tablicach.

3. WIELOWARSTWOWOŚĆ APLIKACJI.

4. PROGRAMOWANIA ZORIENTOWANEGO OBIEKTOWO
• zarządzanie pamięcią
• dziedziczenie
• interfejsy
• wskazywanie typów
• metody i właściwości statyczne
• metody magiczne
• iteratory.

5. OPERACJE NA PLIKACH
• wykorzystanie iteratorów do operowania na wielu plikach.

6. KOMUNIKACJA Z BAZĄ DANYCH Z POZIOMU PHP
• korzystanie z MySQL za pośrednictwem klas obiektów
• tworzenie kwerend i wyświetlanie wyników
• dodawanie, edycja i usuwanie rekordów z bazy danych.

7. ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI
• typy autoryzacji
• korzystanie z sesji.

8. GENEROWANIE OBRAZKÓW I DOKUMENTÓW.
9. KORZYSTANIE Z GOTOWYCH BIBLIOTEK OPEN-SOURCE.
 

Poleć szkolenie znajomemu