Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5273 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 22 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej jak i z poza Unii ale również z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych zostały uregulowane w sposób szczególny. Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, ale również ma na uwadze rożne powiązania zachodzące między tymi operacjami gospodarczymi, jak na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów włącznie z transportem albo nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej czy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najno
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Program: I.Ogólne zasady rozliczania VAT w obrocie zagranicznym

wykaz aktów prawnych zwierających tematykę rozliczania VAT w transakcjach zagranicznych
kiedy transakcja z kontrahentem zagranicznym podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, a kiedy w innym Państwie?
podatnik zobowiązany do rozliczania VAT od transakcji zagranicznych
obowiązek podatkowy w obrocie krajowym i zagranicznym
ustalenie i korygowanie podstawy opodatkowania


II.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

kiedy transakcję należy rozliczyć jako WDT?
nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT
przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT
warunki wystąpienia WDT?
stawka podatku VAT dla transakcji WDT
warunki do zastosowania stawki obniżonej dla transakcji WDT
obowiązek podatkowy w przypadku transakcji WDT
deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów
deklarowanie WDT w przypadku braku kompletu dokumentów


III.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT
warunki wystąpienia transakcji WNT
ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT
obowiązek podatkowy w transakcjach WNT
prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT


IV.Eksport towarów

pojęcie eksportu wg ustawy o VAT
eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT
stawka w eksporcie towarów
warunki niezbędne do zastosowania stawki obniżonej w eksporcie towarów
rozliczanie VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
moment podatkowy w eksporcie towarów
zasady deklarowania eksportu


V.Import towarów

pojęcie importu towarów wg ustawy o VAT
podstawa opodatkowania w imporcie towarów
import towarów rozliczany wg zasad ogólnych
metoda uproszczona rozliczania importu towarów
warunki zastosowania metody uproszczonej
skutki niespełnienia warunków do zastosowania metod uproszczonej rozliczania importu


VI.Usługi w obrocie zagranicznym

obrót usługami na terytorium UE i poza UE
pojęcie podatnika dla celów rozliczania usług w obrocie zagranicznym
ustalenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna
stawka vat na usługi w obrocie zagranicznym
pojęcie importu usług
obowiązek podatkowy przy świadczeniu i imporcie usług
zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych
obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE


VII.Usługi transportowe

transport a spedycja – różnice w rozliczaniu podatku VAT
szczególne regulacje dotyczące świadczenia usług transportowych
kiedy usługa transportowa opodatkowana jest w kraju a kiedy w innym Państwie?
od czego zależy stawka podatku VAT na usługi transportowe?
dokumentacja niezbędna przy świadczeniu usług transportowych
konsekwencje braku odpowiedniej dokumentacji
transport a usługi pomocnicze – rozładunek, załadunek
fakturowanie i refakturowanie usługi transportowej
podwykonawstwo w świadczeniu usług transportowych
dostawa i transport towaru jako kompleksowa transakcja
zakup za granicą towarów niezbędnych do wykonania usługi transportowej
moment obowiązku podatkowego przy usługach transportowych
obowiązki deklaracyjne i informacyjne wobec organów podatkowych
Wymagania: Adresaci szkolenia:

pracownicy branży TSL:
główni księgowi
dyrektorzy finansowi
pracownicy działów księgowości
specjaliści podatkowi
pracownicy i właściciele biur rachunkowych
właściciele firm
pozostałe osoby zainteresowane rozliczaniem obrotu i transportu towarów
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu