Mamy 8512 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: EXCEL W PRACY ANALITYKÓW I KONTROLERÓW FINANSOWYCH

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaczorowska
tel.: 22 583 10 04
email: katarzyna.kaczorowska@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: EXCEL W PRACY ANALITYKÓW I KONTROLERÓW FINANSOWYCH
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności oraz najczęściej wykorzystywanych narzędzi w pracy analityka i kontrolera finansowego/biznesowego. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnej pracy na wyżej opisanych stanowiskach.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR Tomasz Zdziarski
Wielkość grupy: 10
Program: I. Wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych:

1. Budowa modelu opłacalności finansowej projektu
Kompletność, rzetelność i dokładność danych wejściowych
Prognozowanie wartości przychodowych, kosztowych i wynikowych
Dyskontowanie
Analiza przepływów finansowych
Analiza opłacalności projektu (NPV, IRR, NPVR, PI)

2. Analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego

3. Analiza kamieni milowych

4. Analiza KPI

II. Zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów:

1. Budowa rachunku wyników
Analiza rachunku marż pokrycia
Rachunek w wariancie rodzajowym vs kalkulacyjnym

2. Rachunek przepływów pieniężnych
Analiza przepływów pieniężnych z poszczególnych działalności

3. Analiza wskaźników marżowości oraz płynności
Korelacja między rentownością a płynnością

4. Analiza wpływu poszczególnych zmiennych na wynik końcowy
Czynniki wpływające na zmianę przychodów
Dźwignia operacyjna
Czynniki wpływające na zmianę kosztów
Koszty stałe vs zmienne

III. Wycena przedsiębiorstw:

1. Metoda DCF

2. Metoda EVA

3. Metody mieszane

4. Case study – metoda DCF vs EVA

IV. Analiza finansowa:

1. Kompleksowy plan finansowy przedsiębiorstwa
Złożoność procesu budżetowania i rozliczania

2. Rachunek managerski
Analiza linii biznesowych
Podejmowanie decyzji managerskich na podstawie rachunku wyników
Wymagania: Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie szeroko pojętego controllingu, ze szczególnym uwzględnieniem controllingu finansowego. Kurs polecany jest pracownikom działów controllingu, finansów, księgowości, osobom na co dzień zajmującym się analizą i kontrolą przedsiębiorstwa.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, , serwis kawowy, kanapkę
 

Poleć szkolenie znajomemu