Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie zmianą i kryzysem w organizacji

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Simińska
tel.: (061) 855 01 12
email: biuro@explanator.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie zmianą i kryzysem w organizacji
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Konflikt, kryzys czy zmiana to elementy pojawiające się w każdej organizacji. Nie można ich uniknąć, można się na nie przygotować, a gdy już wystąpią można wyzyskać je dla wzmocnienia organizacji. Celem naszego szkolenia jest dostarczenie narzędzi do sprawnego przeprowadzenia przedsiębiorstwa, działu czy zespołu przez nieuniknione konflikty, przygotowanie do nadchodzących zmian lub wewnętrznego kryzysu.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Marcin Żółtak - Doktor nauk humanistycznych, trener i konsultant
w zakresie szkoleń i doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwent studiów magisterskich psychologicznych i pedagogicznych, studiów podyplomowych z zarządzania kadrami oraz studium menedżerów personalnych. Zajmował stanowisko menedżera personalnego w międzynarodowych korporacjach. Łatwo nawiązuje kontakt
z grupą, a dzięki jego stylowi pracy uczestnicy odkrywają swoje mocne strony i uczą się jak wykorzystać naturalne predyspozycje i talenty.
Wielkość grupy: 15
Program: A. Siły i okoliczności implikujące zmianę i ich wpływ na porządek wewnętrzny organizacji

1) Najistotniejsze formy zmian
• nowe relacje z rynkiem
• restrukturyzacja - nowe relacje wewnętrzne
• zmiany władzy w organizacji (fuzje, przejęcia)
2) różnice między zmianą planowaną i wymuszoną wraz ze strategiami postępowania

B. Praktyka zarządzania zmianą w organizacji

1) Czym w istocie jest zmiana?
2) Zmiana w organizacji – konsekwencje dla pracowników
3) Proces zmiany organizacyjnej i zmiany indywidualnej
4) Planowanie zmiany – wykorzystanie metodyki CC
5) Zmiana w ujęciu systemowym
6) Marketing wdrożeniowy, – czyli jak informować o zmianach
7) „Pożegnanie”, „Bufor”, „Powitanie nowego”
8) Przygotowanie planu zmiany (przykłady praktyczne)
9) Jak „pożegnać” stare?
10) Konstrukcja bufora – indywidualizacja fazy przejścia
11) Zadania w fazie „przejścia – bufora”
12) Zasady efektywnej komunikacji wspierającej zmiany

C. Psychologiczne aspekty zmiany, konfliktu, kryzysu w praktyce lidera

1) Reakcje pracowników na zmiany
• etapy reakcji (szok, obrona, przyznanie, akceptacja)
• przejawy oporu (regresja, protesty, cyniczny stosunek do pracy)
• wpływ oporu na przeprowadzenie zmiany
• AZ – model indywidualnej zmiany
• praktyczne metody zwalczania oporu
• uczenie się dorosłych – praca z doświadczeniem i przekonywaniem
• przepracowanie zmiany – praca z przekonaniami
• typy pracowników, ich emocje i reakcje w obliczu zmiany

2) Rola lidera w procesie zmian
• identyfikacja lidera
• ocena kompetencji do przewodzenia zespołowi
• przywództwo w procesie zmian
• motywowanie pracowników – budowanie strategii przyszłościowych
• skuteczne wywieranie wpływu


D. Ocena efektów i utrwalenie zmian
Wymagania: Zgłoszenie na formularzu dostępnym na www.explanator.pl
 

Poleć szkolenie znajomemu